Výjezdy 2016

16. Únik ropné látky Okrouhlá 2.12.2016

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní silnici I/13 do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Provedeným průzkumem zjištěn ropný produkt na kruhovém objezdu u čerpací stanice KM Prona. Na místě zásahu PČR a HZSLK Česká Lípa. Proveden společný posyp vozovky sorbentem. Řízení dopravy prováděla PČR. Následně proveden průzkum komunikace I/13 až do obce Prácheň, žádný další ropný produkt na silnici I/13 nenalezen. Jednotka se tedy vrátila dle příkazu VZ zpět na základnu. 

15. Hospodářská činnost pro obec 27.11.2016

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na na hospodářskou činnost pro obec – kácení stromů bránících stavbě nově budovanému chodníku poblíž č.p. 215. Na místo vyjela VEA Toyota Hilux a UA Praga V3S s potřebným vybavením v počtu 1+8. Na místě činnosti provedeno pokácení pěti stromů, jejich rozřezání a odklizení mimo komunikaci. Po celou dobu byla řízena doprava na pozemní komunikaci. Na závěr provedeno uklizení komunikace a ohrazení místa kácení mobilními plůtky.

14. Únik ropné látky Okrouhlá 11.11.2016

Dnes před polednem byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na silnici I/13 do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Průzkumem zjištěn pás ropné látky o šíři cca 50 cm od kruhového objezdu u čerpací stanice KM Prona až cca 1 km před obec Prácheň. Jednotka započala s posypem vozovky sorbentem a řídila dopravu do příjezdu PČR. Po příjezdu HZSLK Česká Lípa společné posypání celého pásu, následně sbalení materiálu a návrat na základnu.

13. Požár Okrouhlá 13.10.2016

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár odpadu pod železniční most na obchvatu Nového Boru v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Provedeným průzkumem zjištěn kontrolovaný ohníček dřeva mužů bez domova pod železničním mostem. Vzápětí na místo zásahu dorazila jednotka z Nového Boru, následně HZS Česká Lípa a PČR. Jednotka dále nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.

12. Technická pomoc Polevsko 29.9.2016

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – likvidace vosího hnízda do obce Polevsko. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Na místě zásahu průzkumem zjištěno vosí hnízdo velkých rozměrů pod podlahou na půdě rodinného domu. Protože vosí hnízdo bylo špatně přístupné a bylo by nutné rozebrat velkou část podlahy půdy, byl majiteli domu ve spolupráci s operačním střediskem předán kontakt na odbornou firmu provádějící likvidaci vosích hnízd. Zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.

11. Technická pomoc Okrouhlá 18.9.2016

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na odstranění spadlého stromu na silnici I/13 do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místě zásahu přítomna PČR a jednotka z Nové Boru s automobilovým žebříkem. Provedeným průzkumem zjištěna spadlá větev na svodidlech zasahují do ½ komunikace. Zároveň zjištěno, že došlo ke středu spadlé větve s osobním automobilem. Tato nehoda se obešla bez zranění a úniku provozních kapalin. Jednotka provedla rozřezání větve pomocí motorové pily a následně úklid vozovky. Místo zásahu předáno PČR a po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu. 

10. Likvidace vos Skalice u České Lípy 4.9.2016

Dne 4.9.2016 vyjela JSDHO Skalice u České Lípy v rámci hospodářské činnosti pro obec zlikvidovat vosí hnízdo v dutině stromu v areálu 2. stupně ZŠ. Na místo vyjel VEA Toyota Hilux v počtu 1+2. Na místě zásahu po průzkumu provedena likvidace vosího hnízda pomocí biolitu ve včelařské kukle. Po likvidaci hnízda byl proveden závěrečný průzkum a jednotka se vrátila zpět na základnu.

9. Technická pomoc Polevsko 26.6.2016

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na odchyt papouška do obce Polevsko. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815  v počtu 1+4. Při příjezdu na místo zásahu přítomni majitelé papouška a jednotka Nový Bor. Společně jsme vyčkali na automobilou plošinu z HZSLK Česká Lípa. První pokus o odchyt selhal a byl zahájen druhý pokus, který byl náročný na ustavení plošiny na přilehlé louce. Po dlouhém vyrovnávaní a přejíždění se povedlo plošinu  společnými silami ustavit . Po celou dobu osvětlování místa zásahu osvětlovacím stožárem a svítilnou PELI. Pokus však také nebyl úspěšný a bylo rozhodnuto o návratu na základnu. Avšak ráno byl papoušek nalezel majiteli v trávě, kde přečkal od druhého pokusu. Na místě zásahu společně s JSDHO  Nový Bor a HZSLK Česká Lípa.

13536092_1694504127479764_642463722_n

8. Technická pomoc Častolovice 28.5.2016

Dnes v podvečer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – čerpání vody do obce Častolovice. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815  v počtu 1+4. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZSLK Česká Lípa. Jednotce bylo určeno místo zásahu u domu čp. 44, kde čerpala vodu ze sklepa, zahrady a studny pomocí kalového čerpadla. Po čerpání jednotka ještě vyčistila komunikaci od naplavenin a následně se po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Česká Lípa.

IMG_0823 IMG_0825 IMG_0826 IMG_0827 IMG_0828 IMG_0829 IMG_0830 IMG_0831

7. Dopravní železniční nehoda trať Skalice u České Lípy – Nový Bor

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na trať Skalicie u České Lípy – Nový Bor, kde mělo dojít k nárazu vlaku do stromu přes železnici. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu jednotka provedeným průzkumem zjistila, že nehoda je bez zranění a úniku provozních kapalin.  Na místo zásahu dorazil pracovník SŽDC a dále PČR a Městská policie Nový Bor. Následně s pracovníkem SŽDC dohodnuto, že jednotka není na místě zásahu dále potřeba, a proto mu bylo předáno místo zásahu. Jednotka sbalila materiál a vrátila se zpět na základnu.

6. Požár Nový Bor 22.5.2016

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa za lesní hřbitov do města Nový Bor. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3.  Na místě zásahu jednotka kyvadlově navážela vodu z fi. Crystalex. Ostaní členové jednotky pomáhali s hašením na místě požářiště. Po likvidaci požáru jsme pomohli se sbalením materiálu ostatních jednotek a vrátili jsme se zpět na základnu. Na místě zásahu společně HZS LK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Sloup v Čechách, JSDHO Cvikov, JSDHO Kamenický Šenov a JSDHO Česká Lípa.

5. Požár Radvanec 21.5.2016

Dnes v podvečer byla naše jednotka vyslána na požár lesa do obce Radvanec. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Naše jednotka společně JSDHO Česká Lípa byla na místo zásahu navedena řídícím důstojníkem. Na místě zásahu jednotka kyvadlově navážela vodu z Radvaneckého rybníka. Ostaní členové jednotky pomáhali s hašením na místě požářiště. Po likvidaci požáru jsme pomohli se sbalením materiálu ostatních jednotek a vrátili jsme se zpět na základnu. Na místě zásahu společně HZS LK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Sloup v Čechách, JSDHO Cvikov a JSDHO Česká Lípa.

 

4. Dopravní nehoda Skalice u České Lípy 28.3.2016

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu s únikem plynu v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu přítomna PČR, řídič havarovaného automobilu s rodinou a majitelka poškozeného plotu a zdemolovaného plynového sloupku. Unikající plyn byl uzavřen před naším příjezdem. Jednotka provedla kontrolu uzavření plynu a současně rozvinula vysokotlaký proud. Následně provedeno protipožární opatření ve spolupráci s HZS na havarovaném osobním automobilu. Dále jednotka odkláněla dopravu mimo místo nehody přes obec Okrouhlá. Po kontrole uzavření plynu pracovníkem firmy RWE jednotka uklidila materiál a na základě rozhodnutí VZ se vrátila zpět na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa a JSDHO Nový Bor.

20160328_074757 IMG_20160328_080011 IMG_20160328_080103

3. Požár Nový Bor 22.3.2016

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár do Nového Boru. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala JSDHO Nový Bor a PČR. Naše jednotka posílila průzkum jednotky Nového Boru. Následně požár zlikvidován proudem vysokotlaké vody. Poté rozhodl VZ o návratu naší jednotky zpět na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Cvikov a JSDHO Sloup v Čechách.

2. Požár Nový Bor 12.2.2016

Dnes v 15:11 byla naše jednotka povolána na požár výškové budovy do města Nový Bor. Při hlášení výjezdu jednotky s CAS 20 T-815 byla jednotka odvolána KOPIS.

1. Požár Skalice u České Lípy 5.2.2016

Dnes v 19:38 byla naše jednotka vyslána na požár komína rodinného domu v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedeným průzkumem nezjistila požár sazí v komíně RD, pouze zakouření půdních prostor. Na místo zásahu dorazila jednotka HZSLK Česká Lípa PČR. Provedena společná kontrola komína a zjišťování příčin zakouření půdních prostor. Následně provedeno předání místa zásahu majiteli domu a návrat jednotek na základnu.