Výjezdy 2014

20. Požár Polevsko 31.12.2014

Dnes ve 12:43 byla naše jednotka vyslána na požár kotelny rodinného domu do obce Polevsko. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místo zásahu jednotka dorazila společně s jednotkou HZSLK Česká Lípa. Na místě zásahu již zasahovala JSDHO Nový Bor a PČRNaše jednotka pomohla s přirozeným odvětráním 1. np. a připravila přetlakový ventilátor na nucené odvětrání, ten však nakonec nebyl použit. Následně rozhodl velitel zásahu o návratu naší jednotky zpět na základnu. Na místě zásahu společeně s JSDHO Nový Bor a HZSLK Česká Lípa.

19. Dopravní železniční nehoda trať Skalice u České Lípy – Nový Bor 25.11.2014

Dnes v 8:03 byla naše jednotka vyslána na dopravní železniční nehodu na trať Skalice u České Lípy – Nový Bor do místa přemostění silnicí I/9. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+2. Při přijezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka Nový Bor a PČR, současně s naší jednotkou přijela i jednotka HZSLK Česká Lípa. Naše jednotka pomohla s trasportem zraněné osoby do vozidla ZZS. Následně se naše jednotka po ukončení zásahu vrátila po dohodě s velitelem zásahu zpět na základnu.

18. Technická pomoc Skalice u České Lípy 1.11. 2014

Dnes v 10:34 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – likvidace vosího hnízda do dolní části naší obce. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu průzkumem zjištěno vosí hnízdo na balkoně rodinného domu pod polystyrenovým zateplením. Byla provedena likvidace hnízda biolitem a následné stržení hnízda v ochranných prostředcích pro včelaře. Po ukončení zásahu a předání místa majiteli se jednotka vrátila na svojí základnu.

17. Požár Skalice u České Lípy 27.10.2014

Dnes v 17:38 byla naše jednotka vyslána na požár komína rodinného domu v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum celého komína, započala nasvěcovat pomocí osvětlovacího stožáru místo zásahu, připravila výstup na střechu a prostředky na pročištění komína. Na místě zásahu jednotka HZSLK Česká Lípa a PČR. Naše jednotka prováděla asistenci při stržení sazí, vybírání stržených sazí a kontrolu komína pomocí zrcátka. Po pročištění komína a předání místa zásahu majiteli domu se jednotky vrátili zpět na základnu.

16. Technická pomoc Skalice u České Lípy 17. 8. 2014

Dnes v 11:08 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – likvidace sršní do dolní části naší obce. Na místo zásahu vyslán VEA Toyota Hilux v počtu 1+3. Na místě zásahu průzkumem zjištěno sršní hnízdo na balkoně rodinného domu. Byla provedena likvidace hnízda biolitem a následné stržení hnízda v ochranných prostředcích pro včelaře. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na svojí základnu.

15. Požár Okrouhlá 3.8.2014

Dnes ve 20:08 byla naše jednotka vyslána na požár stromu po zásahu bleskem do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+9. Při příjezdu na místo zásahu přítomna MP Nový Bor. Jednotka provedla uhašení stromu pomocí jednoho útočného proudu vysokotlaké vody z nastavovacího žebříku a poté místo zásahu předala starostovi obce Okrouhlé. Na místě zásahu i JSDHO Nový Bor, která nezasahovala a tak se odebrala k jiné události. Po úklidu materiálu návrat na základnu, kde jsme ještě dále na příkaz operačního důstojníka cca 1 hodinu setrvali jako záloha.

14. Únik nebezpečných látek Skalice u České Lípy 19.7.2014

Dnes v 1:58 byla naše jednotka vyslána na zamořený dům zápachem do spodní části naší obce. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Při příjezdu na místo zásahu přítomna PČR. Jednotka započala průzkum domu a zjištěn mírný zápach pravděpodobně z čistírny odpadních vod. Nařízeno přirozené vyvětrání domu. Na místě zásahu jednotka HZSLK Česká Lípa. Provedena kontrola čistírny odpadních a domu. Jednotka HZSLK Česká Lípa se vrátila zpět na základnu a evidovala zásah jako planný poplach. Naše jednotka ještě jako hospodářskou činnost pro obec provedla pročištění čistírny odpadních vod a poté se také vrátila na základnu.

13. Požár Volfartice 18.7.2014

Dnes v 17:17 byla naše jednotka vyslána na požár skládky odpadu do katastru obce Volfartice. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo zásahu přítomno několik jednotek požární ochrany a PČR. Naše jednotka prováděla střídání na útočných proudech v dýchací technice a kyvadlovou dopravu vody z požární nádrže v Novém Oldřichově. Po likvidaci požáru bylo provedeno zapěnění zasaženého místa skládky požárem těžkou pěnou a jednotky se začaly vracet na své základny. Na místě zásahu společně HZSLK Česká Lípa, JSDHO Kamenický Šenov, JSDHO Volfartice, JSDHO Jezvé, JSDHO Nový Bor, JSDHO Žandov, JSDHO Česká Lípa a JSDHO Nový Oldřichov (čerpací stanice).

12. Požár Okrouhlá 17.7.2014

Dnes v 17:35 byla naše jednotka vyslána na požár osobního automobilu na silnici I/13 do katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu přítomna PČR a jednotka z Nového Boru započínala zásah. Naše jednotka v dýchací technice posílila hasiče s Nového Boru na útočných proudech. Na místě zásahu i jednotka HZSLK Česká Lípa, která byla po chvilce společně s jednotkou Nový Bor odeslána k jiné udáslosti. Naše jednotka poté provedla opětovné prolití vraku osobního automobilu vodou, sanovala uniklé provozní kapaliny sorbentem a vyčkala příjezdu vyšetřovatele požárů. Následně bylo vozidlo naloženo odtahovou službou a naše jednotka provedla závěrečnou likvidaci provozních kapalin sorbentem a celkový úklid vozovky. Poté se vrátila na základnu.

11. Únik nebezpečných látek Okrouhlá 8.7.2014

Dnes v 8:28 byla naše jednotka vyslána na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci I/9 do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+1. Při příjezdu na místo zásahu JSDHO Nový Bor prováděla posyp olejové skrvny 3x100m sorbentem. Naše jednotka se ihned zapojila do likvidace skvrny, následného úklidu vozovky. Poté se obě jednotky vrátily zpět na základnu.

10. Vyhledávání pohřešované osob Okrouhlá 6.7.2014

Dnes ve 3:52 byla naše jednotka vyslána na vyhledávání pohřešované osoby po dopravní nehodě do katastru obce Okrouhlá – Prácheň. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu ustanoveny dvě pátrací skupiny a započalo vyhledávání v rojnicích společně s hlídkami PČR, vrtulníkem a JSDHO Nový Bor, JSDHO Kamenický Šenov, JSDHO Cvikov, HZS Česká Lípa a HZS Česká Kamenice. Pohřešovaná osoba nebyla po cca 3,5 hodinovém vyhledání nalezena a pátrací akce byla ukončena. Jednotky se začaly vracet na své základny.

9. Požár Chotovice 19.6.

Dnes byla naše jednotka vyslánána na požár lesa do katastru obce Chotovice. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Při příjezdu na místě zásahu již byly jednotky JSDHO Nový Bor a HZSLK Česká Lípa. Naše jednotka zůstala na místě zásahu jako záloha, protože se jednalo o požár menšího rozsahu, který byl rychle zlikvidován. Po lokalizaci a následné likvidaci pomohla naše jednotka se sbalením materiálu a následně se všechny jednotky vrátily zpět na základny.

8. Technická pomoc Skalice u České Lípy 1.6.2014

Dnes v 15:13 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – osoba v kolejišti na nádraží ČD v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu přítomni ZZS a PČR. Osoba v péči ZZS bez zranění. Na místo zásahu dorazila i jednotka HZSLK Česká Lípa, která se po chvilce vrátila zpět na základnu, následně odjela i PČR a ZZS. Naše jednotka vyčkala příjezdu drážních hasičů z Liberce, předala jim místo zásahu a vrátila se zpět na základnu.

7. Požár Skalice u České Lípy 21.5.2014

Dnes dopoledne byla naše jednotka na žádost obce vyslána na požár odpadu a klestí na prostranství u kostela. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+1. Na místě zjištěn požár klestí, který byl zlikvidován jedním proudem C a následně bylo provedeno kompletní prolití celé hromady, aby bylo znemožněno opakováné umyslné zapálení. Poté provedeno doplnění vody a následně návrat na základnu.

6. Únik nebezpečných látek Okrouhlá – Prácheň 17.5.2014

 Dnes v 6:29 byla naše jednotka vyslána na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci do obce Okrouhlá, resp. na silnici I. třídy z Nového Boru na Prácheň. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala JSDHO Nový Bor, prováděla průzkum a započala zasypání sorbentem. Po dohodě s jednotkou Nový Bor odjela naše jednotka do obce Pracheň a od restaurace U koně započala posyp vozovky sorbentem proti jednotce z Nového Boru. Po společném zasypání sorpentem pruhu cca 50 cm x 3 km se obě jednotky vrátily zpět na základny.

5. Požár Skalice u České Lípy 9.5.2014

Dnes v 11:17 byla naše jednotka vyslána na požár komínového tělesa rodinného domu v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3 a následně i VEA Toyota Hilux s kominickým nářadím. Po příjezdu na místo zásahu jednotka společně HZS Česká Lípa provedla vyčištění komína a obě jednotky se vrátili zpět na základnu.

4. Únik nebezpečných látek Okrouhlá 26.3.2014

 Dnes v 19:25 byla naše jednotka vyslána na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci do obce Okrouhlá, resp. na silnici I. třídy z Nového Boru na Prácheň. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu JSDHO Nový Bor dokončovala posyp skrvny na vozovce, poté jsme společně vyjeli nahoru na Prácheň, abychom zlikvidovali případný další únik. Ten nezjištěn, tak se obě jednotky vrátily zpět na základnu.

3. Požár Skalice u České Lípy 24.2.2014

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár kontejnerů do prostoru mezi hostincem U Slunce a ZŠ. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místě zásahu přítomna PČR, následně jednotka provedla rozvinutí vysokotlakého proudu a započala hasební práce. Na místo zásahu se dostavila jednotka HZSLK Česká Lípa. Po ukončení hasebních prací sbalen materiál a návrat zpět na základnu.

2. Vyhledávání pohřešované osoby Dolní Prysk 18.1.2014

Dnes v 18:55 byla naše jednotka vyslána na pomoc PČR při vyhledávání pohřešované osoby do obce Dolní Prysk. Na místo zásahu vysláni CAS 20 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+9. Na místě zásahu byly ustanoveny pátrací skupiny a započalo vyhledávání společně s JSDHO Nový Bor, JSDHO Kamenický Šenov, JSDHO Česká Kamenice a HZSLK Česká Lípa. Osoba byla po cca 1,5 hodině nalezena a předána ZZS Česká Lípa. Poté se všechny jednotky začaly vracet na své základny.

1. Požár Skalice u České Lípy 1.1.2014

Letošní první zásah na sebe nenechal dlouho čekat a 3 minuty po půlnoci jsme byli vysláni na požár komínového tělesa rodinného domu v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-185 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum a vyhašení kotle. Na místo zásahu se dostavila  jednotka HZSLK Česká Lípa, která z automobilového žebříku pročistila komín. Následně byl komín zkontrolován, místo zásahu předáno majiteli objektu a obě jednotky se vrátily zpět na základny.