Výjezdy 2015

18. Požár Okrouhlá 29.12.2015

20151229_091426Dnes v 8:26 byla naše jednotka vyslána na požár komína rodinného domu do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedeným průzkumem potvrdila požár sazí v komíně RD. Na místo zásahu dorazila jednotka HZSLK Česká Lípa. Provedeno společné stržení sazí a pročištění komína. Následně provedeno předání místa zásahu majiteli domu a návrat jednotek na základnu.

 

17. Technická pomoc Skalice u České Lípy 19.11.2015

Dnes v 16:28 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – nakloněný strom nad komunikaci v naší obci. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux v počtu 1+1. Na místě zásahu zjištěn strom nahnutý nad komunikaci zapřený o lampu veřejného osvětlení. Na místě zásahu jednotka HZSLK Česká Lípa. Naše jednotka řídila dopravu na místě zásahu a pomohla s odstraněním rozřezaného stromu mimo komunikaci. Následně zásah ukončen a odjezd zpět na základnu.

16. Požár Skalice u České Lípy 12.10.2015

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa na Skalický kopec. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Během výjezdu byla naše jednotka odvolána KOPIS, protože se jednalo o neohlášené pálení. Na místo zásahu s námi vyjely HZSLK Česká Lípa a JSDHO Nový Bor.

15. Požár Okrouhlá 29.8.2015

Dnes po poledni při čerpání PHM do VEA Toyota Hilux na benzinové stanici v Okrouhlé přijel na čerpací stanici osobní automobil s kouřem vycházejícím z motorové části vozidla. Vozidlo bylo okamžitě vytlačeno mimo prostory čerpací stanice a zahájeno hašení pomocí práškových hasicích přístrojů. Zároveň byla událost nahlášena na KOPIS a na místo zásahu vyjela i CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Požár byl rychle zlikvidován, následně jednotka vyčkala na příjezd vyšetřovatele požáru a PČR, kterým místo zásahu předala a vrátila se zpět na základnu.

14. Požár Skalice u České Lípy 25.8.2015

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár sklepních prostor do horní části naší obce. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T – 815 v počtu 1+4. Při příjezdu na místo zásahu přítomna ohlašovatelka požáru, ve sklepě nalezeno doutnající seno a odpad. Sklep byl prohledán v DT z důvodu vyloučení možné osoby uvnitř. Na místě zásahu JSDHO Nový Bor, která nám pomohla vytvořit dopravní vedení a jeden útočný C proud z naší CAS. Provedena likvidace požáru a kontrola termokamerou velitelem z HZS. Následně sbalení materiálu a návrat na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa a JSDHO Nový Bor.

13. Únik nebezpečných látek Skalice u České Lípy 16.8.2015

Dnes byla naše jednotka vyslána na únik nebezpečných látek z čistírny odpadních vod v dolní části naší obce. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu nebyl provedeným průzkumen zjištěn žádný únik nebezných látek z čistírny odpaních vod. V rodinném domě zjištěn slabý zápach z fekálií, proto byly otevřeny všechny okna pro přirozené vyvětrání. Na místo zásahu dorazil starosta obce a jednotka HZS LK Česká Lípa. Dále nebyly JPO na místě zásahu potřeba proto jsme se odebrali zpět na základnu.

12. Požár Nový Bor 8.8.2015

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár sklárny do Nového Boru. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná pouze o technickou závadu na ventilátoru pece a proto se jednotka dle rozhodnutí VZ vrátila zpět na zkladnu. Na místě zásahu s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Cvikov a JSDHo Sloup v Čechách.

11. Technická pomoc Skalice u České Lípy 12.7.2015

Dnes byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – likvidace včelího hnízda na obecním bytovém domě ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Provedeným průzkumem zjištěno včelí hnízdo v komínové dutině.  Provedeno odtržení cihel ąkomínového tělesa, následně provedena likvidace včelího hnízda pomocí sirných knotů. Následně ukončení zásahu a návrat na základnu.

10. Požár Okrouhlá 11.7.2015

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár rodinného domu do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T – 815 a CAS 32 T – 815 v celkovém počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěn uhašený požár osvětlení akvária. Obyvatelky domu vyvedeny ven a provedeno přirozené odvětrání 1. patra domu. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa. Dále vynešení požárem zasažených částí akvária ven z domu a vylovení rybiček do náhradní nádoby. Obyvatelky odvezla ZZS a zásah byl ukočen. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa.

9. Požár Okrouhlá 8.7.2015

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár rodinného domu do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T – 815 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo zásahu přítomni PČR, majitel objektu a JSDHO Nový Bor začínající zásah. Jednotka prováděla rozvinutí útočných C proudů, hasební práce v DT uvnitř i vně objektu, osvětlení místa zásahu, kyvadlovou dopravu vody a rozebírání konstrukcí. Pro nedostatek hasební vody na místo povolána i naše druhá CAS 32 T – 815. Po lokalizaci požáru byla místě zásahu ponechána pouze naše jednotka, provedli jsme vyhledání skrytých ohnisek hoření a jejich uhažení. V ranních hodinách se naše jednotka vrátila na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor a JSDHO Cvikov.

8. Požár Česká Lípa 13.5.2015

Dnes 11.4.2015 byla naše jednotka vyslána na požár střechy historické budovy do centra České Lípy. Na místo zásahu vyslána CAS 20  T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu se jednotka ihned zapojila do hasebních prací na místě zásahu. Jednotka prováděla střídání na útočných proudech v DT, rozebírání konstrukcí, kyvadlovou dopravu vody, doplňování vody do CAS Nový Bor a řízení dopravy v místě čerpací stanice. Cca  půl osmé bylo rozhodnuto o snížení počtu zasahujících jednotek a naše jednotka se s upozorněním možného střídání v nočních hodinách, které nakonec nebylo potřeba, vrátila zpět na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká LípaHZS LK Liberec, JSDHO Česká Lípa, JSDHO Česká Lípa – Dobranov, JSDHO Nový Bor, JSDHO Zákupy, JSDHO Holany, JSDHO Stružnice-Jezvé a JSDHO Sloup v Čechách.

7. Požár Žandov – Radeč 11.4.2015

Dnes 11.4.2015 byla naše jednotka vyslána na požár rekreační chaty do obce Radeč. Na místo zásahu vyslána CAS 20  T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu přítomna místní jednotka Žandov a HZSLK Česká Lípa. Naše jednotka prováděla hasební práce v DTa rozebírání konstrukcí. Po likvidaci požáru bylo místo zásahu předáno místní jednotce a VZ rozhodl o návratu ostatní jednotek na své základny.Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Žandov, JSDHO Stružnice-Jezvé, JSDHO Česká Lípa.

6. Technická pomoc Polevsko 31.3.2015

Dnes v 21:31 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odstranění stromu přes komunikaci do obce Polevsko. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu zjištěn vyvrácený strom zasahující přes celou šíři komunikace. Jednotka provedla rozřezání stromu za pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Po úklidu materiálu jednotka provedla kontrolu komunikace Polevsko – Prácheň a poté se vrátila zpět na základnu.

5. Technická pomoc Okrouhlá 25.3.2015

Dnes v 17:22 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odstranění prasklého stromu hozícího pádem na komunikaci. Na Místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu přítomna PČR. Průzkumem zjištěn částečně vyvrácený a prasklý strom. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa. Provedeno uzavření komunikace, následně pokácení stromu a jeho odklizení mimo komunikace. Následně proveden úklid komunikace, sbalení materiálu a návrat na základnu.
2015-03-25 17.38.09 2015-03-25 17.38.18

4. Požár Skalice u České Lípy 23.3.2015

Dnes 23.3.2015 byla naše jednotka vyslána na požár travního porostu do naší obce. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo zásahu přítomna ZZS a LZS, která ošetřovala popáleného majitele pozemku, který snažil uhasit požár vlastními silami. Průzkumem zjištěn spálený travní porost bez plamenného hoření. Jednotka provedla dohašení pomocí jednoho C proudu. Na místě zásahu PČR a vyšetřovatel požáru. Následně jednotka sbalila materiál a vrátila se zpět na základnu.

3. Požár Okrouhlá 18.3.2015

Dnes 18.3.2015  byla naše jednotka vyslána na požár hromady odpadu a přilehlých travních porostů do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu přítomen ohlašovatel požáru. Hromada odpadu doutnala, na jednom místě plamenné hoření, v okolí na několika místech přilehlého travního porostu probíhalo plamenné hoření. Jednotka provedla uhašení všech míst plamenného hoření pomocí útočného proudu vysokotlaké vody a jednoho útočného C proudu vody. Na místo zásahu se dostavila PČR a jednotka HZS Česká Lípa. Následně započalo rozebírání a prolévání hromady odpadu. Pro nedostatek vody povolána na místo zásahu naše další CAS 32 T-815 v počtu 1+1. Po prolití a rozebrání hromady odpadu vodou rozhodl velitel zásahu o jeho ukončení. Jednotka ještě doplnila do obou cisteren vodu a vrátila se zpět na základnu.

2. Technická pomoc Častolovice 10.1.2015

Z předchozího zásahu se jednotka přemístila na místo druhého zásahu a to technickou pomoc – odstranění stromu přes komunikaci. Na místě zásahu zjištěn spadlý topol šikmo přes celou šíři komunikace (neprůjezdná). Jednotka provedla rozřezání stromu za pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Následně proveden úklid materiálu na návrat na základnu.

1. Technická pomoc Manušice 10.1.2015

Dnes v 19:35 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odstranění stromu přes komunikaci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místě zásahu zjištěn vyvrácený strom zasahující více než přes polovinu komunikace. Jednotka provedla rozřezání stromu za pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Po úklidu materiálu byla jednotka vyslána k další události.