Výjezdy 2021

18. Transport pacienta Okrouhlá 27.11.2021

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na transport pacienta z rodinného domu do obce Okrouhlá. Po příjezdu zjištěno, že již zasahuje ZZS. Jednotka provedla transport pacienta z patra rodinného domu ve spolupráci s ZZS a jednotkou HZS LK Česká Lípa. Následně proveden návrat jednotky na základnu.

17. Dopravní nehoda Skalice u České Lípy 19.11.2021

Dnes ve večerních hodinách byla naše jednotka vyslána na dopravní nehodu osobního automobilu do plynové přípojky v naší obci. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje ZZS, PČR a jednotky HZSLK Česká Lípa a JSDH Nový Bor. Jednotka se zapojila do prací na místě zásahu, spolupracovala na protipožárních opatření na havarovaném automobilu, který skončil v zahradním altánu. Po zastavení úniku plynu plynárenskou pohotovostí jednotka spolupracovala s odtahovou službou na vyproštění vozidla a provedla zametení vozovky od nečistot po dopravní nehodě. Následně sbalen materiál a jednotka se vrátila zpět na základnu.

16. Dopravní nehoda Okrouhlá 27.10.2021

Dnes ve večerních hodinách byla naše jednotka vyslána na dopravní nehodu do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěno, že již zasahuje HZSLK Česká Lípa a Liberec, JSDH Nový Bor a přítomen je starosta obce. Nejprve naše jednotka spolupracovala při odstraňování uvolněných částí budovy, které hrozily pádem. Pak naše jednotka pomohla s transportem desek od starosty obce pro zakrytí otvoru v domě po dopravní nehodě. Na místě zásahu ponechána pouze naše jednotka s VZ. Následně provedeno provizorní zakrytí otvoru v domě ve spolupráci s majitelem domu a starostou obce. Poté sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

15. Technická pomoc Okrouhlá 21.10.2021

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odstranění stromu ze silnice I/13 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že strom je již částečně odstraněn firmou prováděcí lesní těžbu nedaleko místa zásahu. Společně bylo dokončeno odstranění stromu a uklizení silnice. Následně sbalen materiál a proveden návrat zpět na základnu.

14. Technická pomoc Okrouhlá 14.10.2021

Dnes ve večerních hodinách byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odstranění stromu ze silnice I/13 v katastru obce Okrouhlá. na Místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje jednotka HZSLK Česká Lípa. Jelikož se jednalo o malý strom, na jehož odstranění nebyla zapotřebí ani motorová pila, byly síly a prostředky na místě zásahu dostačující, odebrala se naše jednotka po dohodě s VZ zpět na základnu.

13. Požár Skalice u České Lípy 14.9.2021

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár odpadu v pískovcovém sklepě v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že hoří odpad ve sklepě na jehož likvidaci jsme nasadili jeden útočný proud C. Na místo zásahu dorazila jednotka HZSLK Česká Lípa, ZZS, JSDH Nový Bor a PČR. Po likvidaci požáru jsme se po sbalení materiálu dle rozhodnutí VZ vrátili zpět na základnu.

12. Technická pomoc Skalice u České Lípy 9.8.2021

Dnes navečer vyjela naše jednotka na žádost obce k likvidací vosího hnízda na obecním bytovém domě. Na místo činnosti vyjela CAS 20 T-815. Průzkumem na místě zjištěno, že vosí hnízdo se nachází na rámu okna. Provedena likvidace hnízda z nastavovacího žebříku. Po likvidaci sbalen materiál a proveden návrat na základnu.

11. Technická pomoc Skalice u České Lípy 7.8.2021

Dnes v noci jsme byli vysláni na technickou pomoc – odstranění stromu ze silnice ze Skalice na Slunečnou. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že strom leží přes celou šíří silnice. Pomocí motorové pily byl strom odklizen mimo komunikaci ve spolupráci s HZSLK Česká Lípa. Po závěrečném úklidu a sbalení materiálu jsme se vrátili zpět na základnu.Foto HZSLK Česká Lípa a hasiči Skalice u České Lípy

10. Požár Nový Bor 27.7.2021

Dnes večer jsme byli vysláni na požár odpadu na křižovatku novoborského obchvatu. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Místo zásahu se ale nacházelo až v Novém Boru, kam jsme se s jednotkou HZS LK Česká Lípa přesunuli. Na likvidaci požárů nasazen vysokotlaký proud z naší CAS. Po likvidaci požárů sbalen materiál a proveden návrat na základnu.

9. Technická pomoc Okrouhlá 18.7.2021

Dnes ve večerních hodinách jsme byli vysláni na technikou pomoc – větev hrozící pádem na garáž do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že nalomená větev visí nad garáží. Na místě zásahu jednotka HZSLK Česká Lípa. Započali jsme odstranění větve ze střechy garáže a poté z nastavovacího žebříku. Nakonec bylo odříznutí dokončeno členem lezecké skupiny HZS. Následně sbalen materiál a proveden návrat jednotek zpět na základnu.

8. Technická pomoc Skalice u České Lípy 17. 7. 2021

Dnes v noci jsme byli vysláni technické pomoci – tekoucí voda do rekonstruovaného hostince U Slunce v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu zjištěno, že z důvodů prací na Okrouhlickém potoce došlo k jeho přehrazení a voda teče do budovy hostince. Započali jsme stavbu hráze tekoucí vodě z materiálu na místě, později z pytlů s pískem. Po postavení hráze tekoucí vodě, jsme odčerpali z okolí budovy a sklepa. Vodu ve vnitřních prostorech budovy jsme vysáli pomocí průmyslového vysavače. Na místě zásahu jsme spolupracovali z HZSLK Česká Lípa a několika místními občany, za což jim patří velký dík.

7. Planý poplach Skalice u České Lípy 16. 7. 2021

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána k požáru zahradní chatky v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je přítomen majitel a provádí řízené spalování starého kurníku. Majitel poučen o ohlašování pálení a jednotky se vrátili zpět na základnu.

6. Odřad Mikulčice 28. 6. – 1. 7.

Naše jednotka se zúčastnila odřadu HZS Libereckého kraje v Jihomoravském kraji v obci Mikulčice. Na místě jsme odklízeli suť, odpad, železný šrot z ulic, zahrad, domů a dělali co bylo potřeba. Při nepřítomnosti řidiče smykového nakladače GEHL ho zastupoval náš kolega Luboš. Po celou dobu odřadu o nás bylo výborně postaráno jak ze strany obce Mikulčice, tak ze strany HZS Libereckého kraje. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci obci zasažené tornádem.

5. Únik nebezpečných látek do ovzduší Skalice u České Lípy 18. 6. 2021

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu z překopnuté plynové přípojky v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že na místě je plynárenská a vodárenská pohotovost. Provedeno vytyčení nebezpečné zóny. Na místě zásahu JSDH Nový Bor, PČR a HZSLK Česká Lípa. Po zastavení úniku provedeno přirozené odvětrání sklepa a garáží přilehlého domu. Následně sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ proveden návrat na základnu.


4. Technická pomoc Skalice u České Lípy 5. 5. 2021

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – otevření bytu v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu zjištěno, že již zasahuje PČR. Na místo zásahu dorazila jednotka HZS LK Česká Lípa, jejíž velitel si převzal velení. Otevření bytu nebylo nakonec potřeba, uživatel bytu otevřel a zásah si převzala PČR a VZ rozhodl o návratu jednotek na základny.

3. Požár Dolní Libchava 30. 4. 2021

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesního porostu do Dolní Libchavy. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje více JPO. Naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na přečerpávající stanoviště a prořezání přístupové cesty na požářiště, aby byla lépe přístupná cisterny. Po likvidaci požáru rozhodl velitel zásahu o návratu naší jednotky zpět na základnu.Na místě jsme zasahovali společně s HZS LK Česká Lípa a Liberec, JSDHO Česká Lípa, JSDHO Dobranov, JSDHO Jezvé, JSDHO Volfartice, JSDHO Zákupy, JSDHO Žandov

2. ZOČ Skalice u České Lípy 21. 4. 2021

Dne 21.4.2021 byla jednotka požádána pomoc při sundání kočky ze stromu u č.p. 331 v naší obci, událost jsme nahlásili na KOPIS jako ZOČ a vyjeli namísto činnosti CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zjištěno, že kočka se nachází cca ve 4m výšce na stromě, na místě je majitel kočky. Pomocí nastavovacího žebříku jsme se pokusili o sundání kočky, ta však vylezla do větší výšky. Provedli jsme ještě jeden pokus o sundání z nastavovacího žebříku, ale kočka opět vylezla ještě výše mimo dosah žebříku. Místo je špatně přístupné pro výškovou technikou, proto jsme se dohodli s majitelem, že ještě jeden den počká, jestli kočka nesleze a případně se obrátí na tísňovou linku. Sbalen materiál a proveden návrat na základnu. Druhý den se našemu členovi jednotky podařilo kočku sundat.

1. Požár Skalice u České Lípy 18. 1. 2021

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár dřevěné chaty v naší obci. Na místo zásahu vyjely CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že hoří dřevěná chata v plném rozsahu a jedná se o „chatu v lese pod Slunečnou“. Provedeno natažení dopravního vedení a dva útočné proudy C od rozdělovače na likvidaci požáru v DT. Na místě zásahu HZS LK Česká Lípa, Hasiči Nový Bor a PČR. Po lokalizaci požáru provedeno rozebrání konstrukce a dohašení skrytých ohnisek hoření. Následně sbalen materiál a proveden návrat všech jednotek zpět na základnu.