Výjezdy 2021

9. Technická pomoc Okrouhlá 18.7.2021

Dnes ve večerních hodinách jsme byli vysláni na technikou pomoc – větev hrozící pádem na garáž do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že nalomená větev visí nad garáží. Na místě zásahu jednotka HZSLK Česká Lípa. Započali jsme odstranění větve ze střechy garáže a poté z nastavovacího žebříku. Nakonec bylo odříznutí dokončeno členem lezecké skupiny HZS. Následně sbalen materiál a proveden návrat jednotek zpět na základnu.

8. Technická pomoc Skalice u České Lípy 17. 7. 2021

Dnes v noci jsme byli vysláni technické pomoci – tekoucí voda do rekonstruovaného hostince U Slunce v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu zjištěno, že z důvodů prací na Okrouhlickém potoce došlo k jeho přehrazení a voda teče do budovy hostince. Započali jsme stavbu hráze tekoucí vodě z materiálu na místě, později z pytlů s pískem. Po postavení hráze tekoucí vodě, jsme odčerpali z okolí budovy a sklepa. Vodu ve vnitřních prostorech budovy jsme vysáli pomocí průmyslového vysavače. Na místě zásahu jsme spolupracovali z HZSLK Česká Lípa a několika místními občany, za což jim patří velký dík.

7. Planý poplach Skalice u České Lípy 16. 7. 2021

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána k požáru zahradní chatky v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je přítomen majitel a provádí řízené spalování starého kurníku. Majitel poučen o ohlašování pálení a jednotky se vrátili zpět na základnu.

6. Odřad Mikulčice 28. 6. – 1. 7.

Naše jednotka se zúčastnila odřadu HZS Libereckého kraje v Jihomoravském kraji v obci Mikulčice. Na místě jsme odklízeli suť, odpad, železný šrot z ulic, zahrad, domů a dělali co bylo potřeba. Při nepřítomnosti řidiče smykového nakladače GEHL ho zastupoval náš kolega Luboš. Po celou dobu odřadu o nás bylo výborně postaráno jak ze strany obce Mikulčice, tak ze strany HZS Libereckého kraje. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci obci zasažené tornádem.

5. Únik nebezpečných látek do ovzduší Skalice u České Lípy 18. 6. 2021

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik plynu z překopnuté plynové přípojky v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že na místě je plynárenská a vodárenská pohotovost. Provedeno vytyčení nebezpečné zóny. Na místě zásahu JSDH Nový Bor, PČR a HZSLK Česká Lípa. Po zastavení úniku provedeno přirozené odvětrání sklepa a garáží přilehlého domu. Následně sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ proveden návrat na základnu.


4. Technická pomoc Skalice u České Lípy 5. 5. 2021

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – otevření bytu v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu zjištěno, že již zasahuje PČR. Na místo zásahu dorazila jednotka HZS LK Česká Lípa, jejíž velitel si převzal velení. Otevření bytu nebylo nakonec potřeba, uživatel bytu otevřel a zásah si převzala PČR a VZ rozhodl o návratu jednotek na základny.

3. Požár Dolní Libchava 30. 4. 2021

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesního porostu do Dolní Libchavy. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje více JPO. Naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na přečerpávající stanoviště a prořezání přístupové cesty na požářiště, aby byla lépe přístupná cisterny. Po likvidaci požáru rozhodl velitel zásahu o návratu naší jednotky zpět na základnu.Na místě jsme zasahovali společně s HZS LK Česká Lípa a Liberec, JSDHO Česká Lípa, JSDHO Dobranov, JSDHO Jezvé, JSDHO Volfartice, JSDHO Zákupy, JSDHO Žandov

2. ZOČ Skalice u České Lípy 21. 4. 2021

Dne 21.4.2021 byla jednotka požádána pomoc při sundání kočky ze stromu u č.p. 331 v naší obci, událost jsme nahlásili na KOPIS jako ZOČ a vyjeli namísto činnosti CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zjištěno, že kočka se nachází cca ve 4m výšce na stromě, na místě je majitel kočky. Pomocí nastavovacího žebříku jsme se pokusili o sundání kočky, ta však vylezla do větší výšky. Provedli jsme ještě jeden pokus o sundání z nastavovacího žebříku, ale kočka opět vylezla ještě výše mimo dosah žebříku. Místo je špatně přístupné pro výškovou technikou, proto jsme se dohodli s majitelem, že ještě jeden den počká, jestli kočka nesleze a případně se obrátí na tísňovou linku. Sbalen materiál a proveden návrat na základnu. Druhý den se našemu členovi jednotky podařilo kočku sundat.

1. Požár Skalice u České Lípy 18. 1. 2021

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár dřevěné chaty v naší obci. Na místo zásahu vyjely CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že hoří dřevěná chata v plném rozsahu a jedná se o „chatu v lese pod Slunečnou“. Provedeno natažení dopravního vedení a dva útočné proudy C od rozdělovače na likvidaci požáru v DT. Na místě zásahu HZS LK Česká Lípa, Hasiči Nový Bor a PČR. Po lokalizaci požáru provedeno rozebrání konstrukce a dohašení skrytých ohnisek hoření. Následně sbalen materiál a proveden návrat všech jednotek zpět na základnu.