Výjezdy 2020

25. Únik ropných produktů Skalice u České Lípy 17.12.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik oleje po poruše z OA v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje HZSLK Česká Lípa a PČR. Naše jednotka provedla ve spolupráci s HZSLK Česká Lípa posyp vozovky sorbentem a řídila dopravu na místě zásahu. Po úklidu materiálu proveden odjezd na základnu.

24. Požár Skalice u České Lípy 18.10.2020

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár odpadu v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že hoří pneumatika a ostatní odpad. Na likvidaci požáru nasezen jeden útočný proud C. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa a PČR. Po likvidaci požáru a prolití požářiště sbalen materiál a vrátili jsme se zpět na základnu.

23. Únik ropných produktů Skalice u České Lípy 25.8.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik nafty na „skalickou křižovatku“ obchvatu Nového Boru. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje jednotka HZSLK Česká Lípa a PČR. Naše jednotka provedla posyp vozovky sorbentem dle pokynů VZ. Následně sbalen materiál a jednotka se vrátila zpět na základnu.

22. Požár Skalice u České Lípy 17.8.2020

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár polního porostu v naší obci. Na místo zásahu vyjely CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná o požár odpadu cca 2×2 m. Na jeho likvidaci nasazen jeden útočný proud vysokotlaké vody z CAS 20.  Na místo zásahu se postupně dostavily HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor a PČR. Následně sbalen materiál a proveden odjezd zpět na základnu.

21. ZOČ – asistence SČVaK a správci komunikace Skalice u České Lípy 22.7.2020

Dnes odpoledne jsme vyjeli s VEA Toyota Hilux ke spolupráci s SČVaK a správcem komunikace v naší obci, protože při opravě prasklé vody došlo i propadu silnice. Na místě jsme provedli uzavření příjezdové silnice do naší obce od obchvatu Nového Boru až po odbočku na Okrouhlou. Po opravě silnice jsme sbalili materiál a vrátili jsme se zpět na základnu.

20. Únik ropných produktů Skalice u České Lípy 15.7.2020

Dnes navečer byla naše jednotka vyslána na únik ropných produktů z osobního vlaku. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že z lokomotivy osobního vlaku uniká hydraulický olej. Provedli jsme posyp uniklého oleje sorbentem a další únik oleje jsme zachytávali do nádoby. Po příjezdu jednotek HZSLK Česká Lípa a SŽ Liberec, provedena společná evakuace cestujících z osobního vlaku, jejichž přepravu ve dvou skupinách zajistila jednotka SŽ. Druhé skupině cestujících bylo poskytnuto zázemí naší zbrojnice při čekání na náhradní dopravu. Následně sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ jsme se vrátili zpět na základnu.

19. Požár Okrouhlá 25. – 26.6.2020

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár domu do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjely CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+6. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje PČR a jedná se o požár střechy. Na likvidaci požáru postupně nasazeny dva útočné proudy C v DT, následně ve spolupráci s JSDH Nový Bor a HZSLK Česká Lípa další proud C a vysokotlaký proud z naší CAS 20. Po dobu zásahu prováděno osvětlování místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru a systému PELI. CAS 32 prováděla doplňování vody do CAS 20. Po lokalizaci a likvidaci požáru byl sbalen materiál a místo zásahu bylo předáno jednotce SŽ Liberec.

18. Technická pomoc Višňová 22.6.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – dovoz většího množství dezinfekce pro obec Višňová ve spolupráci s panem senátorem Jiřím Voseckým. Na místo vyjel VEA Toyota Hilux s přívěsem v počtu 1+1. Po příjezdu na místo byla dezinfekce předána zástupcům obce Višňová a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.

17. Technická pomoc Raspenava 21.6.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – likvidační práce po povodni do města Raspenava. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zásahu jsme se spojili z řídícím důstojníkem a velitelem místní jednotky. Dle jejich pokynů jsme prováděli mytí ulic ve městě pomocí asanační lišty a vysokotlakého proudu ve spolupráci s místní jednotkou. Po umytí nám přiděleného úseku města jsme se občerstvili na místní hasičárně, doplnili vodu do CAS a vrátili jsme se základnu. 

16. Technická pomoc Skalice u České Lípy 13.6.2020

Z předchozího zásahu jsme se přesunuli  s CAS 20 T-815 i VEA Toyota Hilux do spodní části obce, kde hrozilo vylití potoka z důvodu jeho ucpání větvemi a trávou. Na místě zásahu jednotka provedla uvolnění zachycených větví a trávy pomocí trhací háku. Po ukončení zásahu ještě jednotka provedla monitoring celé naší a zároveň obce Okrouhlá VEA Toyota Hilux. V rámci monitoringu vyčištěn propustek v Okrouhlé, následně návrat základnu. Mezitím jsme s CAS 20 T-815 vrátili na základnu a vyčerpali dvůr na naší zbrojnici.

15. Technická pomoc Skalice u České Lípy 13. a 14.6.2020

Dnes navečer byla naše jednotka vyslána k technické pomoci – spadlý strom na střeše kostela svaté Anny. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkové počtu 1+8. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěn strom částečně spadlý na střeše a opřený o budovu kostela. Provedena evakuace osob z kostela z právě probíhající mše. Po příjezdu ŘD dohodnuto, že strom se odstraní dopoledne následujícího dne. Provedeno ohraničení nebezpečné prostoru vytyčovací páskou a odjezd k další události.Dne 14.6.2020 proveden návrat na místo zásahu. Za pomocí výškové techniky z HZS Česká Lípa, trhacího háku a motorové řetězové pily provedeno rozřezání a odstranění stromu ze střechy kostela i opřené části stromu o budovu. Po sbalení materiálu ohraničení rozřezaného stromu vytyčovací páskou. Následně dle rozhodnutí VZ proveden návrat na základnu.

14. Technická pomoc Skalice u České Lípy 3.6.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – automobil visící nad potokem v naší obci.Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že automobil visí cca 1/3 nad korytem potoka, osoby z něj jsou venku a nedochází k úniku provozních kapalin. Provedli jsme zajištění vozidla pomocí kurty a lana. Na místě zásahu jednotka HZS Česká Lípa. S majitelem vozidla dohodnuto, že vyproštění provede specializovaná firma, následně jsme dle rozhodnutí VZ vrátili zpět na základnu.

13. Požár Nový Bor – Arnultovice 21.4.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesního porostu do Nového Boru části Arnultovice. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+1. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje více jednotek požární ochrany. Naše jednotka byla VZ určena na doplňování vody. Po doplnění vody do CAS JSDH Nový Bor se naše jednotka dle rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu.

12. Požár Skalice u České Lípy 20.4.2020

Dnes v podvečer byla naše jednotka vyslána na požár lesního porostu v naší obci. Na místo zásahu vyjely CAS 32 T-815 a CAS 20 T-815 v celkovém počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěn požár hrabanky a klestí. Na likvidaci požáru nasazeny postupně tři útočné proudy C. Na místo zásahu dále dorazily jednotky HZSLK Česká Lípa, JSDH Nový Bor a SŽ Liberec. Po úplné likvidaci požáru jsme dle rozhodnutí VZ vrátili zpět na základnu.

11. Požár Skalice u České Lípy 6.4.2020

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár kontejneru na směsný komunální odpad v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu potvrzen požár kontejneru na směsný komunální odpad, kontejnery na sklo a plasty odtaženy občany. Na likvidaci požáru nasazen útočný proud vysokotlaké vody v dýchací technice. Po likvidaci požáru a důkladném prolití, sbalen materiál a proveden návrat zpět na základnu.

10. Spolupráce se složkami IZS Šlapanov 27.3.2020

Dnes naše jednotka ve spolupráci se senátorem Jiřím Voseckým opět přepravila desinfekci pro Svazek obcí Novoborska ze skladu Čepra  Šlapanov – Havlíčkův Brod. Zároveň děkujeme Davidu Machačovi za zapůjčení přívěsu.

9. Spolupráce se složkami IZS Kralupy nad Vltavou 26.3.2020

Dnes naše jednotka ve spolupráci se senátorem Jiřím Voseckým přepravila desinfekci pro Svazek obcí Novoborska z Technoparku v Kralupech nad Vltavou.

8. Planý poplach Nový Bor 20.3.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár střechy rodinného domu v Novém Boru. Jednotka byla odvolána před výjezdem, jednalo se o neohlášené pálení.

7. Hospodářská činnost pro obec 11.3.2020

Dnes dopoledne jsme s CAS 32 T-815 prováděli ve spolupráci s obcí čištění obecní čistírny odpadních vod v naší obci.

6. Požár Skalice u České Lípy 9.3.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár chatky v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místo zásahu naše jednotka dorazila s jednotkou z Nového Boru. Průzkumem potvrzen požár chatky. Provedeno společné natažení útočného vysokotlakého proudu a proudu C na likvidaci požáru. Dále prováděno rozebírání konstrukce a doplňování vody do CAS. Po úplné likvidaci požáru se naše jednotka dle rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu.

5. Technická pomoc Skalice u České Lípy 23.2.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odstranění stromu z komunikace do obce Manušice. Na místo zásahu vyjela CAS 20 v počtu 1+4. Provedeným průzkumem zjištěn strom přes cca 1/2 komunikace. Provedeno rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho odstranění mimo komunikaci. Po sbalení materiálu návrat jednotky na základnu.

4. Technická pomoc Manušice 10.2.2020

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – utrženou střechu ve spodní části naší obce. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v celkovém počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že došlo ke stržení střechy z rodinného domu a na místě zásahu je majitel domu. Jednotka připravila materiál pro provizorní zakrytí, nastavovací žebřík a nasvítila místo zásahu. Po příjezdu HZSLK Česká Lípa provedeno společné provizorní zakrytí střechy domu. Po sbalení materiálu jsme se dle rozhodnutí VZ vrátili na základnu.

3. Dopravní nehoda Manušice 7.2.2020

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár OA do spodní části naší obce. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu OA na katastru obce Manušice, řidič je mimo vozidlo a v péči ZZS. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa, která provedla posyp uniklého oleje sorbentem a PČR. Následně sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ návrat jednotek na základnu.

2. Požár Skalice u České Lípy 22.1.2020

Dnes navečer byla naše jednotka vyslána na požár komínového tělesa v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Provedeným průzkumem na místě zásahu potvrzen požár komínového tělesa. Jednotka provedla vyhašení kotle, následně ve spolupráci s HZSLK Česká Lípa stržení hořících sazí za pomoci kominického nářadí a jejich vybrání a vynášení mimo budovu. Následně sbalen materiál a po dohodě s VZ proveden návrat na základnu.

1. Požár Skalice u České Lípy 22.1.2020

Dnes dopoledne byl naší jednotce ohlášen požár kotle na olej v průmyslovém objektu v naší obci. Na místo zásahu jednotka nevyjela z důvodu absence strojníka, po přijetí strojníka nebyla již naše jednotka na místě zásahu potřeba. Následně bylo velitelem jednotky pro majitele firmy zajištěno velké množství sorbentu na likvidaci uniklého oleje.