Výjezdy 2020

1. Požár Skalice u České Lípy 22.1.2020

Dnes dopoledne byl naší jednotce ohlášen požár kotle na olej v průmyslovém objektu v naší obci. Na místo zásahu jednotka nevyjela z důvodu absence strojníka, po přijetí strojníka nebyla již naše jednotka na místě zásahu potřeba. Následně bylo velitelem jednotky pro majitele firmy zajištěno velké množství sorbentu na likvidaci uniklého oleje.

2. Požár Skalice u České Lípy 22.1.2020

Dnes navečer byla naše jednotka vyslána na požár komínového tělesa v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Provedeným průzkumem na místě zásahu potvrzen požár komínového tělesa. Jednotka provedla vyhašení kotle, následně ve spolupráci s HZSLK Česká Lípa stržení hořících sazí za pomoci kominického nářadí a jejich vybrání a vynášení mimo budovu. Následně sbalen materiál a po dohodě s VZ proveden návrat na základnu.

3. Dopravní nehoda Manušice 7.2.2020

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár OA do spodní části naší obce. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu OA na katastru obce Manušice, řidič je mimo vozidlo a v péči ZZS. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa, která provedla posyp uniklého oleje sorbentem a PČR. Následně sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ návrat jednotek na základnu.

4. Technická pomoc Manušice 10.2.2020

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odstranění stromu z komunikace do obce Manušice. Na místo zásahu vyjela CAS 20 v počtu 1+4. Provedeným průzkumem zjištěn strom přes cca 1/2 komunikace. Provedeno rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho odstranění mimo komunikaci. Po sbalení materiálu návrat jednotky na základnu.