Výjezdy 2019

27. Požár Česká Lípa 10.12.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár ubytovny do České Lípy. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 a následně i VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+5. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje více JPO. Jednotka na místě zásahu dle pokynů VZ prováděla střídání na proudech, rozebírání konstrukcí, vyhledávání skrytých ohnisek hoření a doplňování vody do CAS. Po cca šestihodinovém zásahu naše jednotka sbalila materiál a dle rozhodnutí VZ se vrátila zpět na základnu.Zdroj foto: Hasiči Svojkov a Zákupy

26. Únik ropných látek na pozemní komunikaci Skalice u České Lípy 9.11.2019

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Průzkumem na místě zásahu zjištěna nafta na pozemní komunikaci, která pokračuje směrem na Nový Bor i Slunečnou. Po příjezdu HZSLK Česká Lípa s VZ domluveno, že naše jednotka projede komunikaci od železničního přejezdu směrem na Nový Bor, zasype kritická místa a jednotka HZSLK Česká Lípa projede komunikaci směrem na Slunečnou. Dle dohody byla posypána kritická místa sorbentem pomocí posypového vozíku. Během zásahu byl řízen provoz na pozemní komunikaci. Následně proveden návrat jednotky na základnu.

25. Taktické cvičení Skalice u České Lípy 20.10.2019

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na taktické cvičení – únik ropných látek do potoka Sporka. Na místo zásahu vyjely CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 10+1. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že došlo k úniku cca 20 l motorové nafty do potoku Sporka. Dle rozhodnutí VZ se jednotka přesunula do spodní části obce na místo vhodné pro umístění norných stěn , kde byla postupně provedena montáž dvou norných stěn. Po zachycení uniklé látky byl proveden její sběr z hladiny potoka do připravené nádoby. Následně sbalen materiál, provedeno vyhodnocení cvičení vedoucím cvičení a velitelem zásahu, následně byl proveden odjezd jednotky zpět na základnu.

24. Požár Skalice u České Lípy 2.10.2019

Dnes po poledni byla naše jednotka vyslána na požár sazí v komíně v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěno, že hoří saze v komíně, přítomna majitelka domu a kotel je vyhašen. Na místo zásahu dorazila JSDH Nový Bor a HZSLK Česká Lípa. Provedeno ve spolupráci s HZS stržení hořících sazí a vyčištění komína pomocí kominického nářadí z výškové techniky HZS. Následně sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ návrat jednotek zpět na základnu.

23. Technická pomoc Častolovice 30.9.2019

Dnes navečer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – spadlý strom na silnici v obci Častolovice. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu zjištěn spadlý strom na silnici, který z ní byl částečně odstraněn před naším příjezdem. Provedeno uzavření silnice s obou směrech, rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho odklizení mimo silnici. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.

22. Požár Skalice u České Lípy 20.9.2019

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár odpadu v nepoužívaném skalním sklepě v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že hoří odpad plamenným hořením na ploše cca 2×2 m. Na likvidaci požáru nasazen jeden útočný proud C v dýchací technice. Po lokalizaci požáru bylo provedeno kompletní zatopení sklepa vodou proudem B, aby nedošlo k opětovnému rozhoření sklepa. Proveden závěrečný průzkum termokamerou HZS, následně sbalen materiál a odjezd zpět na základnu.

21. Požár Noviny pod Ralskem 31.8.2019

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa kopce Ralsko. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje větší počet JPO. Naše jednotka se podílela na zřízení dopravního vedení a donesení materiálu na vrchol kopce a na hasebních pracích, dále po ukončení hasebních prací na sbalení materiálu. Poté jsme dle rozhodnutí VZ vrátili zpět na základnu.

20. Požár Kamenický Šenov 28.8.2019

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár kotelny do města Kamenický Šenov. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahují jiné JPO. Dle pokynů VZ naše jednotka prováděla vyklízení uhlí z kotelny. Po vyklizení uhlí provedeno sbalení materiálu a dle rozhodnutí VZ návrat vše jednotek zpět na základnu.

19. Technická pomoc Skalice u České Lípy 1.8.2019

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – likvidaci sršního hnízda v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěno že se jedná o hnízdo vosí a nachází se pod střechou ve výšce cca 10 m. Jednotka vyčkala příjezdu výškové techniky HZSLK Česká Lípa. Provedena likvidace hnízda z výškové techniky. Následně sbalen materiál a návrat jednotek zpět na základnu.

18. Technická pomoc Okrouhlá 29.7.2019

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – likvidaci vosího hnízda do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěno, že je přítomna majitelka domu, na němž se hnízdo nachází a hnízdo je cca ve 3m výšce. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa. Provedena likvidace hnízda z nastavovacího žebříku. Následně sbalen materiál a návrat jednotek zpět na základnu.

17. Požární dozor Skalice u České Lípy 10.7.2019

Dnes večer jsme vyjeli s CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 k požárnímu dozoru do sportovního areálu v naší obci, kde probíhalo spalování dřevěného odpadu. 

16. Požár Okrouhlá 9.7.2019

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár trávy do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po nalezení místa zásahu provedeno společné hašení travního porostu vysokotlakým proudem s HZSLK Česká Lípa. Po likvidaci požáru odjezd dle rozhodnutí VZ zpět na základnu.

15. Záchrana osob Skalice u České Lípy 4.7.2019

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na záchranu dvou osob z potoka v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je přítomna oznamovatelka události, která se svoji dcerou oběma osobám pomohla z potoka. Všechny osoby jsou bez zranění. Na místo zásahu se dostavila PČR, HZSLK Česká Lípa a ZZS. Následně místo zásahu předáno PČR a odjezd jednotek na základny.

14. Požár Slunečná 28.6.2019

Dnes navečer byla naše jednotka vyslána na požár lesního porostu do obce Slunečná. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěno, že již provádí průzkum jednotka Volfartice. Dále na místo zásahu dorazili HZSLK Česká Lípa a JSDHO Slunečná. Požár nenalezen, proto se jednotky dle rozhodnutí VZ vrátily zpět na základnu.

13. Požár Horní Pihel 19.5.2019

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár travního porostu v naší obci. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+7. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje jednotka HZSLK Česká Lípa a PČR, místo zásahu je již v katarálním území obce Pihel a jedná se o požár skládky biologického odpadu. Naše jednotka provedla nasvícení místa zásahu pomocí stativu PELI a dále rozhrabávala odpad. Po likvidaci požáru a sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.

12. Požár Skalice u České Lípy 9.5.2019

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár kontejnerů a přilehlé kůlny v naší obci. Na místo zásahu vyjely CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+5. Na místě zásahu zjištěn požár kontejneru a kůlny v plném rozsahu. Zřízeno dopravní vedení a první útočný proud C od rozdělovače na likvidaci požáru. Místo zásahu nasvíceno osvětlovacím stožárem a stativem PELI. Na místě zásahu JSDH Nový Bor, PČR a HZSLK Česká Lípa. Po úplné likvidaci požáru sbalen materiál a proveden návrat jednotek zpět na základny. 

11. Únik ropných látek na pozemní komunikaci Skalice u České Lípy 29.4.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na pozemní komunikaci v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Průzkumem na místě zásahu zjištěna nafta na pozemní komunikaci, která pokračuje celou obcí.  Po příjezdu HZSLK Česká Lípa s VZ domluveno, že naše jednotka projede komunikaci od OÚ do spodní části obce, zasype kritická místa a jednotka HZSLK Česká Lípa projede horní část obce. Dle dohody byla posypána kritická místa sorbentem pomocí posypového vozíku. Během zásahu byl řízen provoz na pozemní komunikaci. Následně návrat jednotky na základnu.

10. Únik nebezpečných látek na vodní plochu Skalice u České Lípy 19.4.2019

Dnes po poledni byla naše jednotka vyslána na únik nebezpečných látek do potoka Sporka v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že potok je zakalen blátem z čištění zahradního rybníku cca 150m proti proudu. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa a PČR. Následně VZ rozhodl o návratu jednotek na základny.

9. Technická pomoc Česká Lípa 10.3.2019

Z předchozího zásahu byla naše jednotka vyslána k technické pomoci – utržené střeše z domova mládeže do České Lípy. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Po cestě k zásahu odstraněn spadlý strom z komunikace Skalice – Pihel společně s jednotkou HZSLK Česká Lípa. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahují jiné JPO. Provedeno vytyčení nebezpečné oblasti páskou. Dále dle pokynu VZ provedeno odklizení spadlého stromu z chodníku a zaparkovaného vozu. Následně VZ rozhodl o návratu naší jednotky na základnu. Při návratu na základnu ještě provedena kontrola příjezdových komunikací do naší obce.

8. Technická pomoc Skalice u České Lípy 10.3.2019

Dnes po desáté hodině večer byla naše jednotka vyslána na utrženou střechu z garáže v naší obci. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a VEA Toyota HIlux v celkovém počtu 1+7. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje jednotka HZSLK Česká Lípa a je přítomen majitel objektu. Zahájeno osvětlení místa zásahu pomocí svítilny PELI a řízení provozu na pozemní komunikaci. Následně jednotka společně s HZSLK Česká Lípa provedla sundání poškozené části střechy a její zatížení na zemi. Následně sbalen materiál, zásah ukončen a následně odjezd společně s HZSLK Česká Lípa k další události.

7. Transport pacienta Skalice u České Lípy 1.3.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na pomoc s transportem pacientky ZZS v naší obci. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+6. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že ZZS ošetřuje pacientku. Následně proveden společný transport pacinetky s ZZS do sanitního vozu. Na místo zásahu přijela jednotka HZSLK Česká Lípa. Poté byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.

6. Požár Volfartice 16. – 17.2.2019

Dnes před půlnocí byla naše jednotka vyslána na požár skládky odpadů do obce Volfartice. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje více JPO. Dle rozhodnutí VZ doplňovala naše jednotka vodu do CAS, dodávají vodu na požářiště. Po vyprázdnění naší CAS rozhodnuto VZ, že máme doplnit vodu do CAS na čerpacím stanovišti a vrátit se zpět na základnu.

5. Planý poplach Skalice u České Lípy 15.2.2019

Dnes před půlnocí byla naše jednotka vyslána na požár komína v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje HZSLK Česká Lípa a jedná se o planý poplach. Jednotka se tedy vrátila zpět na základnu.

4. Požár Volfartice 15.2.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána požár skládky odpadů do obce Volfartice. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje více JPO. Naše jednotka se dle rozhodnutí VZ připravila na doplňování vody do CAS a vytvořili jsme zálohu na místě události. Po lokalizaci a likvidaci požáru sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ návrat zpět na základnu.

3. Únik ropných látek na pozemní komunikaci Okrouhlá 7.2.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek z poškozené převodovky OA na silnici I/13 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu ma místo zásahu společným průzkumem s HZSLK Česká Lípa zjištěn únik oleje v délce cca 5m na pozemní komunikaci, již zasahuje MP Nový Bor a je přítomen majitel vozidla. Proveden společný posyp sorbentem ECO-DRY. Následně sbalení materiálu a návrat na základnu.

2. Požár Skalice u České Lípy 25.1.2019

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár popelnice v naší obci. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux v počtu 1+1.  Naše jednotka dorazila na místo zásahu společně s HZSLK Česká Lípa a společným průzkumem zjištěn požár popelnice na směsný odpad. Uhašení popelnice provedla jednotka HZSLK Česká Lípa. Následně proveden návrat jednotek na základnu.

1. Technická pomoc Skalice u České Lípy 5.1.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – čerpání vody. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+6. Provedeným průzkumem zjištěno, že je zatopený sklep rodinného domu, montážní jáma v garáži a zahrada. Na odčerpání vody nasazeny dvě motorová kalová čerpadla a jedno elektrické kalové čerpadlo. Po odčerpání vody a pročištění struh kolem domu sbalen materiál a odjezd zpět na základnu.