Výjezdy 2019

9. Technická pomoc Česká Lípa 10.3.2019

Z předchozího zásahu byla naše jednotka vyslána k technické pomoci – utržené střeše z domova mládeže do České Lípy. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Po cestě k zásahu odstraněn spadlý strom z komunikace Skalice – Pihel společně s jednotkou HZSLK Česká Lípa. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahují jiné JPO. Provedeno vytyčení nebezpečné oblasti páskou. Dále dle pokynu VZ provedeno odklizení spadlého stromu z chodníku a zaparkovaného vozu. Následně VZ rozhodl o návratu naší jednotky na základnu. Při návratu na základnu ještě provedena kontrola příjezdových komunikací do naší obce.

8. Technická pomoc Skalice u České Lípy 10.3.2019

Dnes po desáté hodině večer byla naše jednotka vyslána na utrženou střechu z garáže v naší obci. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a VEA Toyota HIlux v celkovém počtu 1+7. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje jednotka HZSLK Česká Lípa a je přítomen majitel objektu. Zahájeno osvětlení místa zásahu pomocí svítilny PELI a řízení provozu na pozemní komunikaci. Následně jednotka společně s HZSLK Česká Lípa provedla sundání poškozené části střechy a její zatížení na zemi. Následně sbalen materiál, zásah ukončen a následně odjezd společně s HZSLK Česká Lípa k další události.

7. Transport pacienta Skalice u České Lípy 1.3.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na pomoc s transportem pacientky ZZS v naší obci. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+6. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že ZZS ošetřuje pacientku. Následně proveden společný transport pacinetky s ZZS do sanitního vozu. Na místo zásahu přijela jednotka HZSLK Česká Lípa. Poté byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.

6. Požár Volfartice 16. – 17.2.2019

Dnes před půlnocí byla naše jednotka vyslána na požár skládky odpadů do obce Volfartice. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje více JPO. Dle rozhodnutí VZ doplňovala naše jednotka vodu do CAS, dodávají vodu na požářiště. Po vyprázdnění naší CAS rozhodnuto VZ, že máme doplnit vodu do CAS na čerpacím stanovišti a vrátit se zpět na základnu.

5. Planý poplach Skalice u České Lípy 15.2.2019

Dnes před půlnocí byla naše jednotka vyslána na požár komína v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje HZSLK Česká Lípa a jedná se o planý poplach. Jednotka se tedy vrátila zpět na základnu.

4. Požár Volfartice 15.2.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána požár skládky odpadů do obce Volfartice. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahuje více JPO. Naše jednotka se dle rozhodnutí VZ připravila na doplňování vody do CAS a vytvořili jsme zálohu na místě události. Po lokalizaci a likvidaci požáru sbalen materiál a dle rozhodnutí VZ návrat zpět na základnu.

3. Únik ropných látek na pozemní komunikaci Okrouhlá 7.2.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek z poškozené převodovky OA na silnici I/13 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu ma místo zásahu společným průzkumem s HZSLK Česká Lípa zjištěn únik oleje v délce cca 5m na pozemní komunikaci, již zasahuje MP Nový Bor a je přítomen majitel vozidla. Proveden společný posyp sorbentem ECO-DRY. Následně sbalení materiálu a návrat na základnu.

2. Požár Skalice u České Lípy 25.1.2019

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár popelnice v naší obci. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux v počtu 1+1.  Naše jednotka dorazila na místo zásahu společně s HZSLK Česká Lípa a společným průzkumem zjištěn požár popelnice na směsný odpad. Uhašení popelnice provedla jednotka HZSLK Česká Lípa. Následně proveden návrat jednotek na základnu.

1. Technická pomoc Skalice u České Lípy 5.1.2019

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – čerpání vody. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+6. Provedeným průzkumem zjištěno, že je zatopený sklep rodinného domu, montážní jáma v garáži a zahrada. Na odčerpání vody nasazeny dvě motorová kalová čerpadla a jedno elektrické kalové čerpadlo. Po odčerpání vody a pročištění struh kolem domu sbalen materiál a odjezd zpět na základnu.