Výjezdy 2012

15. Požár Skalice u České Lípy 1. 11. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár uhlí ve sklepě rodinného domu ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+5. Naše jednotka prováděla odvětrání vnitřního prostoru pomocí ventilátoru v dýchací technice, odpojení propanbutanové lahve, asistenci při hasebních pracích a dokončovací hasební práce. Na místě zásahu společně JSDHO Nový Bor a HZSLK Česká Lípa. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.

14. Technická pomoc Skalice u České Lípy 8. 9. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na žádost obce na likvidaci oleje na vozovce do dolní části obce Skalice u České Lípy. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Na místě bylo provedeno zasypání vozovky sorbentem a poté její úklid. Po ukončení činnosti se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.

13. Technická pomoc Skalice u České Lípy 28. 8. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na likvidaci sršní a vos do areálu tělocvičny ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vyslán VA Toyota Hilux v počtu 1+4. Na místě zásahu byla společně provedena s HZSLK Česká Lípa likvidace dvou vosích a jednoho sršního hnízda. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.

12. Vyhledávání pohřešované osoby Skalice u České Lípy 22. 8. 2012

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na pomoc PČR při vyhledávání starší pohřešované osoby do dolní části obce Skalice u České Lípy. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+10. Na místě zásahu byly stanoveny pátrací skupiny a započalo vyhledání společně s JSDHO Nový Bor a HZSLK Česká Lípa. Po cca 40 min byla pohřešovaná osoba nalezena hasiči JSDHO Skalice u České Lípy cca 300 m od svého bydliště bez zranění. Osoba byla odvedena do svého bydliště a zásah byl ukončen. Jednotka se bez zranění vrátila na základnu..

11. Technická pomoc Stružnice – Jezvé 27. 7. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na dohašovací práce po požáru velkokapacitního seníku do obce Jezvé. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+2. Na místě zásahu jednotka prováděla dohašovací práce na rozebíraných balících sena. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění na základnu. Na místě zásahu společně HZSLK Česká Lípa, JSDHO Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Žandov, a JSDHO Stružnice – Jezvé

10. Technická pomoc Skalice u České Lípy 25. 7. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na pomoc k prasklé hlavní přípojce vody do stánku s potravinami na návsi ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Na místě zásahu byl již majitel objektu, jednotka pomohla s odklonem vody mimo objekt a počkala na příjezd pracovníka SČVK, který provedl uzavření vodovodní přípojky. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění na základnu.

9. Požár Stružnice – Jezvé 21. 7. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár velkokapacitního seníku do obce Jezvé. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+8. Na místě zásahu jednotka prováděla hasební práce uvnitř seníku v dýchací technice, dohašovací práce vyvážených balíků mimo seník a kyvadlovou dopravu vody. Jednalo se o náročný zásah trvající cca 15,5 hodiny při vyhlášeném druhém stupni poplachu do brzkých ranních hodin následujícího dne. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu. Na místě zásahu společně HZSLK Česká Lípa, JSDHO Česká Lípa, JSDHO Dobranov, JSDHO Žandov, JSDHO Kravaře a JSDHO Stružnice – Jezvé..

8. Požár Skalice u České Lípy 5. 6. 2012

Dnes v noci byla naše jednotka opět vyslána na požár odpadu na prostranství u kostela ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Na místě zásahu provedena lokalizace požáru společně s HZSLK Česká Lípa a JSDHO Nový Bor. Poté ponechána na místě zásahu pouze naše jednotka, která provedla úplnou likvidaci požáru. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění na základnu.

7. Požár Skalice u České Lípy 31. 5. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár travnatého porostu náspu železniční tratě v dolní části obce Skalice u České Lípy. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815, CAS 24 Š 706, VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+10. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla lokalizaci požáru a poté jeho úplnou likvidaci. Jednotka vyčkala na příjezd jednotky HZS SŽDC Liberec, které místo zásahu předala a vrátila se bez zranění zpět na základnu.

6. Požár Chotovice 17. 5. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár rodinného domu do Chotovic. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+5. Na místo zásahu naše jednotka dorazila společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor již na místě. Naše jednotka byla určena na provádění hasebních prací, dohašovacích prací a doplňování vody z CAS. Na místo zásahu se ještě dostavily JSDHO Cvikov a JSDHO Sloup v Čechách. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.

5. Požár Skalice u České Lípy 5. 5. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na požár odpadu na prostranství u kostela ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+5. Po dohodě s velitelem zásahu byla na místě ponechána pouze naše jednotka, která provedla uhašení hořícího odpadu, ostatní jednotky se bez zásahu vrátily zpět na základnu. Po uhašení se naše jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu. Na místě zásahu společně HZSLK Česká Lípa a JSDHO Nový Bor.

4. Požár Česká Lípa 6. 4. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána k požáru do firmy Bombardier Transportation v České Lípě, kde došlo k výbuchu v prostorách lakovny. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná o taktické cvičení. Naše jednotka prováděla vyhledávání osoby v prostoru lakovny v dýchací technice a doplňování vody z CAS. Po ukončení cvičení se jednotka vrátila bez zranění na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, HZSLK Jablonné v Podještědí, JSDHO Česká Lípa, JSDHO Dobranov, JSDHO Nový Bor a JSDHO Zákupy.

3. Technická pomoc Skalice u České Lípy 28. 2. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na odstranění překážky z potoku Sporka v blízkosti pošty ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vysláni VA Toyota Hilux a Praga V3S v celkovém počtu 1+10. Na místě zásahu provedeno vytažení trubky o rozměrech cca Ø1000 – 4000mm a její přemístění na bezpečné místo. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění na základnu.

2. Technická pomoc Skalice u České Lípy 24. 2. 2012

Dnes byla naše jednotka vyslána na žádost vedení ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy na odvrácení možnosti zatopení plynové kotelny v budově I. stupně ZŠ. Na místo zásahu vyslán VA Toyota Hilux v počtu 1+3. Na místě zásahu bylo provedeno utěsnění dveří pomocí pytlů s pískem. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila bez zranění na základnu.

1. Požár Nový Bor 11. 2. 2012

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár skladu barev do firmy Crystalex v Novém Boru. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+6. Na místě zásahu zjištěno, že se jedná o požár odpadkového koše, a proto se jednotka vrátila po dohodě s velitelem zásahu bez zranění zpět na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor a JSDHO Cvikov..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář