Výjezdy 2018

36. Technická pomoc Okrouhlá 12.12.2018

 
Dnes v brzy ráno byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – spadlý strom na silnici I/13 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Na místě zásahu zjištěn spadlý strom na silnici zasahující cca 1/2 její šíře. Provedeno uzavření silnice v obou směrech, rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho odklizení mimo silnici. Na místě zásahu jednotka HZSLK Česká Lípa. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
35. Technická pomoc Okrouhlá 11.12.2018

 
Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – spadlý strom na silnici I/13 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Na místě zásahu zjištěn spadlý strom na silnici zasahující cca 2/3 její šíře. Provedeno uzavření silnice v obou směrech, rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho odklizení mimo silnici. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základn
 
34. Požár Okrouhlá 11.12.2018
 
Z předešlé události byla naše jednotka vyslána na jiskřící vysoké napětí v obci Okrouhlá. Místo zásahu bylo vyhledáváno pěšky společně s HZSLK Česká Lípa a JSDH Nový Bor. Po nalezení zjištěno, že dochází k jiskření dotykem větví. Přes KOPIS vyžádán pracovník ČEZ. Jednotky HSZLK Česká Lípa a JSDH Nový Bor odeslány k dalším událostem. Z důvodu výpadku elektrické energie v celé obci Okrouhlá, bylo dohodnuto s KOPIS, že již nebezpečí požáru nehrozí a v případě potřeby se jednotka na místo zásahu vrátí. O situaci informován starosta obce a ohlašovatelka události. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
33. Technická pomoc Okrouhlá 11.12.2018
 

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – spadlý strom na silnici I/13 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Jednotka z důvodů kolony nemohla dojet až na místo zásahu, proto se vydala pěšky i s vybavením. Před příchodem na místo zásahu odstarnila strom jednotka z Nového Boru. Po sbalení materiálu se jednotka přesunula k další události.

 
32. Technická pomoc Okrouhlá 11.12.2018
 
Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – spadlý strom na silnici I/13 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Na místě zásahu zjištěn spadlý strom na silnici zasahující cca 1/2 její šíře. Provedeno uzavření silnice v obou směrech, rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho odklizení mimo silnici. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

31. Dopravní nehoda Skalice u České Lípy 12.11.2018

Při cestě od předešlého zásahu naše jednotka společně s jednotkou z Kamenického Šenova narazila na dopravní nehodu dvou OA na „Skalické křižovatce“. Provedeným průzkumem zjištěno, že nehoda je bez zranění a úniku provozních kapalin. Jednotky vyčkali příjezdu HZSLK Jablonné v Podještědí a PČR. Místo zásahu předáno PČR a všechny jednotky se vrátily zpět na základnu.

30. Požár Chotovice 12.11.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár kůlny a přilehlého domu do obce Chotovice. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+8. Po příjezdu zjištěno, že již zasahují VČ z HZSLK Česká Lípa,  JSDH Nový Bor a JSDH Sloup v Čechách. Jednotka započala doplňování vody do CAS Nového Boru a ostatní členové byli připraveni v DT na střídání zasahujících hasičů. Po provedené redukci zasahujících jednotek byla naše jednotka odeslána zpět na základnu.

29. Transport pacienta Skalice u České Lípy 20.10.2018
 

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na transport pacienta v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje ZZS a Městká policie Nový Bor. Jednotka provedla společné snesení pacienta s HZSLK Česká Lípa z 1. patra rodinného domu do vozidla ZZS. Následně návrat na základnu.

28. Požár Skalice u České Lípy 18.10.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesního porostu v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná o požár kompostu a přilehlého porostu cca 5×5 m. Na likvidaci požáru nasazen jeden útočný vysokotlaký proud. Na místě zásahu HZSLK Česká Lípa, JSDH Nový Bor a PČR. Po ukončení zásahu sbalení materiálu a návrat na základnu.

27. Požár Sloup v Čechách 14.10.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár střechy domu do obce Sloup v Čechách. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěno, že již zasahuje více JPO. Dle pokynů VZ členové jednotky prováděli střídání na proudech v DT, rozebírání konstrukce a dohašování skrytých ohnisek hoření. Poté provedeno sbalení materiálu a odjezd dle rozhodnutí VZ zpět na základnu.

26. Dopravní nehoda Skalice u České Lípy 5.10.2018

Dnes v podvečer byla naše jednotka vyslána na požár OA po dopravní nehodě ve spodní části naší obce.  Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu provedeným průzkum zjištěno, že nejedná o požár OA, ale o dopravní nehodu OA do stromu. Jednotka poskytla předlékařskou pomoc řidičce vozidla, dále provedeno protipožární opatření, odpojení akumulátoru, zajištění místa nehody a posyp uniklých provozních kapalin sorbentem. Na místě zásahu ZZS, PČR a jednotka HZSLK Česká Lípa, jejíž velitel si převzal velení. Proveden společný úklid vozovky a použitého sorbentu. Následně sbalení materiálu a dle rozhodnutí VZ odjezd jednotek zpět na základnu.

25. Požár Okrouhlá 4.10.2018

Jednotka na místo zásahu bohužel nevyjela, nebyl přítomen strojník. Při jeho dojezdu byly síly a prostředky na místě zásahu dostačující.

24. Taktické cvičení Skalice u České Lípy 22.9.2018

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána k taktickému cvičení v rámci projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 s jednotkami Chrastava a Bertsdorf. Po příjezdu na místo zásahu zjištěn požár dvou osobních automobilů po dopravní nehodě a pohřešovaný řidič jednoho automobilu. Provedeno nasazení dvou útočných proudů vysokotlaké vody a jednoho útočného proudu C na likvidaci požáru, zároveň vytvořena průzkumná skupina. Pohřešovaný řidič nalezen zraněný v blízkosti místa zásahu, byla mu poskytnuta první pomoc a předán ZZS. Po provedené lokalizaci a likvidaci požáru sbalen materiál, vyhodnoceno cvičení a návrtat jenotek na své základny.

23. Technická pomoc Skalice u České Lípy 12.9.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – spadly strom na silnici ze Skalice u České Lípy směr Slunečná. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místě zásahu zjištěn spadlý strom na vozovku zasahující cca 1/3 šíře silnice. Provedeno rozřezání stromu pomocí motorové pily a jeho odklizení mimo silnici. Po sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

22. Požár Horní Pihel 9.8.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa do obce Horní Pihel. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahují HZSLK PS Česká Lípa, JSDH Nový Bor a PČR. Jednotka dle rozhodnutí VZ vyčkala na místě zásahu jako záloha na místě události. Po likvidaci požáru pomohla se sbalením materiálu a vrátila se zpět na základnu.

21. Požár Dolní Prysk 7.8.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa do obce Dolní Prysk. Na místo zásahu vyjely CAS 32 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+6. Provedeným průzkumem zjištěno, že již zasahují jiné JPO. Naše jednotka se zapojila do dodávky vody na požářiště a vystřídala zasahující hasiče na proudech. Po likvidaci požáru se naše jednotka vrátila dle rozhodnutí VZ zpět na základnu.

20. Požár Slunečná 7.8.2018

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána požár trávy do obce Slunečná. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+2. Provedeným průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahují jiné JPO. Naše jednotka zřídila dopravní vedení do CAS Volfartice a zahájila doplňování vody. Po likvidaci požáru se naše jednotka dle rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu.

19. Požár Chotovice 2.8.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa do obce Chotovice. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že již zasahují HZSLK PS Česká Lípa a JSDH Nový Bor. Naše jednotka vytvořila dopravní vedení pro doplňování CAS Nového Boru ostatní členové byly připraveni pro střídání na proudech. Po ukončení zásahu sbalení materiálu a návrat zpět na základnu.

18. Požár Skalice u České Lípy 24.7.2018

Dnes před půlnoci byla naše jednotka vyslána na požár odpadu ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu zjištěn požár pytle odpadků a přilehlého travního porostu. Na likvidaci požáru nasazen jeden útočný vysokotlaký proud. Na místě zásahu jednotka HZSLK PS Česká Lípa. Provedena likvidace požáru, sbalení materiálu a návrat na základnu.

 
17. Požár Skalice u České Lípy 27.6.2018
 

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár klestí na bývalou skládku odpadu ve Skalici u České Lípy. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu zjištěn požár dřevěného odpadu o rozměrech cca 5×5 m. Na likvidaci požáru nasazen jeden útočný proud C. Na místě zásahu PČR a jednotka HZSLK Česká Lípa. Provedena lokalizace a likvidace požáru. Po závěrečném průzkumu a sbalení materiálu návrat jednotek na základnu.

 
16. Technická pomoc  Okrouhlá 23.6.2018
 

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – záchrana tonoucí laně z vodní nádrže do katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu provedeným průzkumem zjištěno, že již zasahuje JSDH Nový Bor a HZSLK Česká Lípa, laň je z nádrže vytažena a odběhla zpět do lesa.  jednotka tedy nezasahovala a vrátila se dle rozhodnutí Vz zpět na základnu.

 

15. Technická pomoc Okrouhlá 21.6.2018 

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – nakloněný strom nad komunikaci I/9 v katastru obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu zjištěn nakloněný strom nad komunikaci zasahující cca do 1/3 šíře jízdního pruhu. Provedeno rozřezánu stromu a jeho odklizení mimo komunikaci. Po celou dobu zásahu prováděno řízení provozu na pozemní komunikaci. Následně sbalení materiálu a odjezd zpět na základnu. Po cestě na základnu ještě odstraněny větvě na komunikaci ve Skalici u České Lípy.

 

14. Taktické cvičení – Hasičská fontána Praha 1. – 3.6.2018

Dne 1.6.2018 jsme vyjeli s VEA Toyota Hilux k taktickému cvičení – Hasičská fontána Praha v počtu 1+2. Na místě cvičení byl vyložen materiál,

následně proveden přesun mužstva a VEA na určené místo. Dále prováděny pokyny dle koordinátora za LK, VÚ a řídícího cvičení

13. Požár Dubá – Korce 31.5.2018
 

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána opět na požár lesa do obce Korce s dalšími 14 jednotkami. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Po dojezdu všech jednotek na místo srazu jsme se přesunuli namísto zásahu, kde naše jednotka prováděla konečnou likvidaci požárů pomocí jednoho proudu C a CAS 32 kyvadlovou dopravu vody z pořární nádrže v Nedamově. Po likvidaci požáru rozhodl VZ o sbalení veškerého materiálu a návratu jednotek na své základny.

12. Požár Skalice u České Lípy 31.5.2018
 

Dnes v noci jsme byli vysláni na požár klestí a trávy do naší obce. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu zjištěn požár klestí a trávy ve stráni o rozměrech cca 5 x 10 m. Na likvidaci požáru nasazen vysokotlaký proud a proud C. Na místo zásahu dorazila jednotka HZSLK Česká Lípa. Po provedení společné lokalizace a likvidace požáru jsme se vrátili zpět na základnu

 
11. Požár Dubá – Korce 30.5.2018
 

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lesa do obce Korce, kde jsme měli vystřídat zasahující hasiče. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli vystřídání zasahujících hasičů na dvou proudech C a jednom proudu D. Po celou dobu zásahu jsme prováděli hasební práce dle pokynu VZ. V podvečer jsme byli vystřídáni dalšími jednotkami a vrátili jsme se zpět na základnu. Na místě zásahu velký počet jednotek.

 

10. Únik ropných látek na komunikaci Nový Bor 19.5.2018

Dnes po poledni byla naše jednotka vyslána na únik oleje na pozemní komunikaci ze Skalice u České Lípy na Nový Bor. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje JSDH Nový Bor a jedná se o skvrnu ropné látky cca 1x2m. Naše jednotka prováděla řízení dopravy na místě zásahu. Následně sbalen materiál a odjezd dle rozhodnutí VZ zpět na základny.

9. Taktické cvičení Skalice u České Lípy 17.5.2018

Dnes po poledni byla naše jednotka vyslána k požáru – taktickému cvičení v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovala JSDH Nový Bor a s námi dorazila jednotka HZSLK Česká Lípa. Naše jednotka provedla vypnutí přívodu plynu a elektrické energie do budovy a následně plnila úkoly dle požadavku VZ – vytvoření druhé průzkumné skupiny v DT a druhého útočného proudu do poschodí, zřízení čerpacího stanoviště, nasazení přetlakového ventilátoru a společné vytvoření třetí průzkumné skupiny. Po provedení zásahu byl sbalen materiál, bylo provedeno vyhodnocení cvičení a jednotky se vrátily zpět na základny

8. Únik ropných látek na komunikaci Skalice u České Lípy 7.5.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na únik oleje na pozemní komunikaci v naší obci. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Průzkumem na místě zásahu zjištěna olejová skvrna o rozměrech cca 1×0,5m a další menší skvrny. Provedli jsme posyp sypkým sorbentem. Na místě zásahu jednotka HZSLK Česká Lípa. Následně VZ rozhodl o návratu jednotek zpět na základnu.

7. Požár Skalice u České Lípy 4.5.2018

Dnes navečer byla naše jednotka vyslána k požáru travního porostu v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 a CAS 32 T-815 v celkovém počtu 1+7. Průzkumem na místě zásahu zjištěn požár travního porostu na břehu podél kolejového svršku a přilehlé louce. Jednotka zahájila hasební práce pomocí 2 útočných proudů C z CAS od rozdělovače. Po uhašení plamenného hoření provedeno kompletní prolití celé plochy zasažené požárem. Na místě zásahu PČR a HZSLK Česká Lípa. Po likvidaci požáru provedeno sbalení materiálu a vyčkání příjezdu jednotky SŽDC Liberec, které bylo místo zásahu předáno.

6. Planý poplach Skalice u České Lípy 28.4.2018

Dnes před polednem byla naše jednotka vyslána k zabouchnutému OA, kde se uvnitř mělo nacházet malé dítě. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux v počtu 1+3. Již při výjezdu jsme z KOPIS dostali informaci, že se OA podařilo otevřít, ale měli jsme dojet na místo zásahu a zkontrolovat zda je vše v pořádku. Průzkumem nenalezen OA, proto jsme se vrátili zpět na základnu.

5. Technická pomoc Skalice u České Lípy 7.4.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – záchrana telete z bláta. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu namísto zásahu přítomna ohlašovatelka události a řídící důstojník. Jednotka se společně s HZSLK Česká Lípa vybavila potřebnými prostředky a odebrala se na přesné místo zásahu, kde bylo zjištěno, že se jedná o čerstvě narozené tele odcházející za stádem. Kontaktován majitel stáda skotu, provedeno sbalení materiálu a návrat zpět na základnu.

4. Požár Okrouhlá 6.4.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár travního porostu do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po nalezení místa zásahu z důvodů špatného ohlášení, již zasahovala HZSLK Česká Lípa. Naše jednotka se zapojila do hasebních prací jedním útočným proudem C a na místo zásahu dorazila JSDH Nový Bor. Po společné lokalizaci a likvidaci požáru provedeno sbalení materiálu a návrat jednotek na základnu.

3. Požár Okrouhlá 21.3.2018

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár popelnice do obce Okrouhlá. Na místo zásahu byla vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěn požár kontejneru na směsný odpad, kteří je bez plameného hoření po předchozím hašení práškovými hasíci přístroji. Naše jenotka provedla dohašení vysokotlakým proudem vody a rozebrání kontejneru. Po závěrečné kontrole termokamerou od HZS LK Česká Lípa se jednotky vrátily zpět na základny.

2. Požár Nový Bor 9. 3. 2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lakovny do Nového Boru. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Na místě zásahu zjištěno, že již zasahují JPO, PČR a ZZS. Naše jednotka po dohodě s velitelem zásahu vyčkala na místě zásahu jako záloha. Poté rozhodl velitel zásahu o návratu naší jednotky zpět na základnu.

1. Technická pomoc Sklaice u České Lípy 4.1. 2018

Dnes odpopledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – nakloněné stromy nad silnici I/9. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu zjištěny nahnuté stromy u silnice I/9, avšak nehrozící bezprostředním pádem. Proto bylo VZ z jednotky HZSLK Česká Lípa rozhodnuto o jejich nahlášení správci komunikace a jednotky se vrátily zpět na základnu. Po celou dobu zásahu prováděno řízení dopravy.