Výjezdy 2018

5. Technická pomoc Skalice u České Lípy 7.4.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – záchrana telete z bláta. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu namísto zásahu přítomna ohlašovatelka události a řídící důstojník. Jednotka se společně s HZSLK Česká Lípa vybavila potřebnými prostředky a odebrala se na přesné místo zásahu, kde bylo zjištěno, že se jedná o čerstvě narozené tele odcházející za stádem. Kontaktován majitel stáda skotu, provedeno sbalení materiálu a návrat zpět na základnu.

4. Požár Okrouhlá 6.4.2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár travního porostu do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Po nalezení místa zásahu z důvodů špatného ohlášení, již zasahovala HZSLK Česká Lípa. Naše jednotka se zapojila do hasebních prací jedním útočným proudem C a na místo zásahu dorazila JSDH Nový Bor. Po společné lokalizaci a likvidaci požáru provedeno sbalení materiálu a návrat jednotek na základnu.

3. Požár Okrouhlá 21.3.2018

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na požár popelnice do obce Okrouhlá. Na místo zásahu byla vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěn požár kontejneru na směsný odpad, kteří je bez plameného hoření po předchozím hašení práškovými hasíci přístroji. Naše jenotka provedla dohašení vysokotlakým proudem vody a rozebrání kontejneru. Po závěrečné kontrole termokamerou od HZS LK Česká Lípa se jednotky vrátily zpět na základny.

2. Požár Nový Bor 9. 3. 2018

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár lakovny do Nového Boru. Na místo zásahu vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Na místě zásahu zjištěno, že již zasahují JPO, PČR a ZZS. Naše jednotka po dohodě s velitelem zásahu vyčkala na místě zásahu jako záloha. Poté rozhodl velitel zásahu o návratu naší jednotky zpět na základnu.

1. Technická pomoc Sklaice u České Lípy 4.1. 2018

Dnes odpopledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – nakloněné stromy nad silnici I/9. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu zjištěny nahnuté stromy u silnice I/9, avšak nehrozící bezprostředním pádem. Proto bylo VZ z jednotky HZSLK Česká Lípa rozhodnuto o jejich nahlášení správci komunikace a jednotky se vrátily zpět na základnu. Po celou dobu zásahu prováděno řízení dopravy.