Výjezdy 2013

29. Technická pomoc Skalice u České Lípy 6.12.2013

Dnes v 8:22 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc odstranění stromů nakloněných nad silnici na obchvat Nového Boru cca 200 m od „skalické“ křižovatky. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Po provedeném průzkumu na místě zásahu skáceny a následně rozřezány nakloněné stromy. Poté proveden úklid materiálu a návrat na základnu.

28. Požár Skalice u České Lípy 14.10.2013

Dnes v 19:28 byla naše jednotka vyslána na provedení průzkumu vrcholu Skalického vrchu, kde byl viditelný oheň. Na místo zásahu vysláni CAS 20 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Jednotka dojela na upatí vrchu, vybavila se jednoduchými hasebními prostředky a na vrchol pokračovala pešky. Na vrcholu zjištěno neohlášené pálení. Jednotka provedla pomocí jednoduchých hasebních prostředků a hlíny uhašení ohně. Poté se vrátila zpět k vozidlům a následně zpět na základnu.

27. Technická pomoc Skalice u České Lípy 12.10.2013

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc čerpání vody ze sklepních prostor bytovky u nádraží
Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu jednotka provedla odčerpání vody pomocí kalového čerpadla. Poté provedla úklid materiálu a návrat na základnu.

26. Požár Nový Bor 19.9.2013

Dnes v 7:15 byla naše jednotka vyslána na požár rodinného domu do Nového Boru. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+2. Na místě zásahu naše jednotka nezasahovala, pouze byla ustavena do zálohy. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Cvikov a JSDHO Sloup v Čechách.

 25. Technická pomoc Skalice u České Lípy 18.9.2013

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na žádost obce na pročištění čističky odpadních vod vedle hospody U PepíčkaNa místo vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místě jednotka provedla pročištění pomocí vysokotlakého proudu. Poté provedla jednotka úklid materiálu a návrat na základnu.

24. Požár Skalice u České Lípy 11.9.2013

Dnes v podvečer byla naše jednotka vyslána na požár klestí a odpadu na volné prostranství u kostela. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1 + 5. Na místě zásahu potvrzen požár klestí o rozměrech cca 2×5 m. Jednotka provedla lokalizaci a následnou likvidaci pomocí jednoho proudu C. Po ukončení zásahu a sbalení materiálu jednotka provedla doplnění vody do CAS a vrátila se na základnu.

23. Technická pomoc Skalice u České Lípy 11.9.2013

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na žádost obce na čerpání vody ze sklepních prostor obecního domu
Na místo zásahu vyslán VEA Toyota Hilux v počtu 1+3. Na místě jednotka provedla odčerpání vody pomocí kalového čerpadla. Poté provedla úklid materiálu a návrat na základnu.

22. Dopravní nehoda Okrouhlá 19.8.2013

Dnes v 17:57 byla naše jednotka vyslána na dopravní nehodu se zraněním na silnici 1/13 nad obec Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 – T815 v počtu 1+5. Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje PČR Nový Bor a JSDHO Nový Bor, těsně po našem příjezdu na místo dorazila i ZZS Česká Lípa. Jednotka započala řízení dopravy na místě zásahu a asistovala ZZS, sanovala ropné látky sorbentem. Poté na místě zásahu HZSLK Česká Lípa a LZS Liberec. Po transportu zraněné osoby do vrtulníku a sanování ropných látek sorbentem rozhodl VZ zásahu o návratu naší jednotky zpět na základnu.

21. Dopravní nehoda Skalice u České Lípy 20.7.2013

Dnes v 18:02 byla naše jednotka vyslána na dopravní nehodu v naší obci směrem na Okrouhlou. Na místo zásahu vyjela CAS 32 – T815 v počtu 1+3. Při přijezdu na místo zásahu zjištěno, že již ZZS Česká Lípa ošetřuje zraněnou osobu, vozidlo se nachází mimo vozovku a unikají z něj provozní kapaliny. Jednotka provedla protipožární opatření a započala sanování provozních kapalin sorbentem. Dále se na místo zásahu dostavila PČR Nový Bor, HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor a LZS Liberec. VZ rozhodl o odjezdu ostatních jednotek a ponechal na místě zásahu pouze naší jedntoku, ta vyčkala do příjezdu odtahové služby a po odstranění vozidla provedla závěrečný úklid a vrátila se na základnu okolo půl desáté večer.

20. Požár Volfartice 21.6.2013

Dnes ve 13:45 byla naše jednotka vyslána na požár skládky odpadu do obce Volfartice při vyhlášeném 2. stupni požárního poplachu. Na místo zásahu vyslána CAS 20 v počtu 1+5. Na místě zásahu byla jednotka určena jako čerpací stanice na požární nádrž v Mistrovicích. Čerpání prováděno pomocí CAS 20 a tlakového čerpadla Honda. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Volfartice, JSDHO Česká Lípa, JSDHO Jezvé, JSDHO Žandov a JSDHO Kamenický Šenov.

19. Požár Slunečná 19.6.2013

Dnes v 9:31 byla naše jednotka vyslána na požár eletrického vedení do obce Slunečná. Na místo zásahu vyslána CAS 20 v počtu 1+2. Na místě zásahu jednotka zjistila požár na sloupu elektrického vedení. Jednotka na příkaz operačního důstojníka vyčkala příjezdu HZSLK Česká Lípa a pracovníka ČEZ, který vypnul přívod elektrického napětí. Jedntoka provedla asistenci při hašení jednotkou HZSLK CL. Po likvidaci se obě jedntoky vrátili zpět na základny.

18. Technická pomoc Skalice u České Lípy 9.6.2013
Dnes v 18:38 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc čerpání vody do naší obce. Na místo zásahu vyslána CAS 20 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu zjištěna voda tekoucí do zahrady, resp. ohrožující rodinný dům. Jednotka postavila z materiálu, který postytl majitel rodinného domu, hráz tekoucí vodě, poté její odčerpání a vyčištění příkopů a propustě, odkud voda tekla právě do zahrady rodinného domu. Na místě zásahu přítomen i starosta obce. Po opadnutí vody se jednotka vrátila zpět na základnu.

17. Technická pomoc Okrouhlá 8.6.2013
Dnes v 17:56 byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc čerpání vody po záplavě do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+2. Na místě zásahu již JSDHO Nový Bor, PČR Nový Bor a starosta obce. Na místě zásahu jsme společně s jednotkou z Nového Boru odkláněli vodu mimo rodinné domy, čerpali vodu a čistili propustě. Po ukončení zásahu jsme vrátili zpět na základnu.

16. Technická pomoc Litoměřice – Křešice 8. – 16.6.2013
V sobotu 8.6. byla naše jednotka vyslána na mezikrajskou výpomoc do Litoměřic k likvidaci následků po povodních. Do Litoměřic odjela technika a vybavení: CAS 32 T-815, VA Toyota Hilux, NA Praga V3S, čerpací technika, člun, polní kuchyně a další potřebné vybavení. Celkem se na likvidaci podílelo 12 lidí z naší jednotky. V obci Křešice jednotka prováděla mytí silnic, dvorů a rodinných domů, čerpaní vody ze sklepů a studen, vyklízení zničeného majetku a zajištění občerstvení pro všechny pomáhající sbory z různých krajů.

15. Záchrana osoby Okrouhlá 3.6.2013

Dnes ve 13:16 byla naše jednotka vyslána na záchranu osoby, která byla zaklíněna pod stromem, do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyslán VEA Toyota Hilux v počtu 1+4. Na místě zásahu jednotka nezasahovala, byla pouze ustavena do zálohy. Po ukončení zásahu se vrátila zpět na základu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa a JSDHO Nový Bor.

14. Povodně Skalice u České Lípy, Okrouhlá a Polevsko 1.- 2.6.2013

V souvislosti s povodněmi jednotka prováděla monitoring Okrouhlického potoka a potoka Sporky, dále čištění propustí a pytlování pytlů s pískem. Monitoring jednotka prováděla jak ve Skalici u České Lípy, tak i v obcích se kterými má obec smlouvu o požární ochraně. K tomutu účelu využívala VEA Toyotu Hilux.

13. Cvičení – únik nebezpečných látek do ovzduší Okrouhlá 29.5.2013

Dnes krátce po 13. hodině byla naše jednotka vyslána na cvičení úniku nebezpečných látek do ovzduší za přemostěním silnice I/9 u Okrouhlé. Na místo vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Na místě jednotka dle rozkazu velitele zásahu prováděla v dýchací technice rozvinutí dopravního vedení a dvou obranných proudů C, poté skrápění mraku unikajícího čpavku. Po úklidu materiálu a ukončení cvičení se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě společně s HZS Česká Lípa, JSDHO Cvikov, JSDHO Sloup v Čechách, JSDHO Kamenický Šenov a JSDHO Česká Lípa.

12. Dopravní nehoda Okrouhlá 26.5.2013

Dnes po poledni ve 12:44 byla naše jednotka vyslána na dopravní nehodu do obce Okrouhlá na silnici I/13. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje MP Nový Bor, ZZS Česká Lípa a JSDHO Nový Bor již ukončuje zásah a vrací se na základnu. Naše jednotka vyčkala příjezdu dopravní policie Nový Bor a poté se také vrátila na základnu.

11. Požár Skalice u České Lípy 20.5.2013

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na požár rodinného domu v naší obci. Na místo zásahu  vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkové počtu 1+9. Při příjezdu na místo zásahu byl zasažen požárem téměř celý dům, jednotka rozvinula dva útočné proudy C a započala hasební práce vně domu i v DT. Následně na místo zásahu postupně dorazily další jednotky požární ochrany. Jednotka prováděla hasební práce, likvidační práce, rozebírání konstrukce a dohled nad požářištěm do ranních hodin po odjezdu ostatních jednotek. Na místě zásahu společně s JSDHO Česká Lípa, HZSLK Česká Lípa a JSDHO Nový Bor.

10. Únik nebezpečných látek Okrouhlá 29.4.2013

Dnes ve 13:00 byla naše jednotka vyslána na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci do obce Okrouhlá, resp. na silnici I. třídy z Nového Boru na Prácheň. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+2. Naše jednotka společně s ostaními jednotkami provedla zasypání ropných látek sorbentem a úklid vozovky. Po celkovém úklidu se jednotky odebraly zpět na základny. Na místě zásahu společně s JSHDO Nový Bor a HSLK Česká Lípa.

9. Požár Skalice u České Lípy 1.4.2013

Dnes ve 2:11 byla naše jednotka vyslána na požár kontejnerů u pošty s unikajicí tlakovou lahví. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+5. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že již zasahuje hlídka PČR, ale žádný požár nezjištěštěn, pouze unikala pitná z přetlakového ventilu vodovodního řádu. Vyčkali jsme příjezdu HZSLK Česká Lípa a poté se obě jednotky po „aprílovém zásahu“ vrátily bez zásahu na základny. 
Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa.

8. Požár Nový Bor 23.3.2013

 Dnes ve 22:07 byla naše jednotka vyslána na požár půdních prostor a střechy dvoupodlažního domu do Nového Boru. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkové počtu 1+6. Na místě zásahu naše jednotka prováděla hasební práce uvnitř budovy, dodávku vody z CAS, rozebírání zasažené konstrukce domu a odstraňování škod po zásahu. V cca 00:15 rozhodl velitel zásahu o odjezdu naší CAS 32 T-815 zpět na základnu, přičemž druhé družstvo pokračovalo dál v zásahu až cca 4:15. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Cvikov a JSDHO Sloup v Čechách.

7. Záchrana osoby Prácheň – Slunečná 23.3.2013

Dnes v 15:54 byla naše jednotka vyslána na záchranu osoby po pádu z České skály. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Na místě zásahu jednotka prováděla pouze asistenci a zálohu. Po transportu zraněné osoby do vrtulníku se zasahující jednotky vrátily zpět na základy. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor a JSDHO Kamenický Šenov.

6. Dopravní nehoda Slunečná 16.3.2013

Dnes v 17:25 byla naše jednotka vyslána na úklid vozovky po dopravní nehodě spojený s únikem ropných látek. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZSLK Česká Lípa a PČR. Naše jednotka prováděla společně s HZSLK Česká Lípa zasypání ropných látek sorbentem, zamezení odtoku ropných propustí a úklid vozovky. Po celkovém úklidu se jednotky odebraly zpět na základny. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa.

5. Požár Skalice u České Lípy 24.2.2013

Dnes ve 12:59 byla naše jednotka vyslána na požár komínového tělesa rodinného domu v naší obci. Na místo zásahu vyslání CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkovém počtu 1+7. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem potvrzen požár komínového tělesa.  Požár zlikvidován ve spolupráci s HZSLK Česká Lípa pomocí kominického nářadí, následně provedena prohlídka termokamerou a poté se jednotky odebraly zpět na základny. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa.

4. Požár Skalice u České Lípy 20.2.2013

Dnes ve 21:39 byla naše jednotka vyslána na požár komínového tělesa rodinného domu do spodní části naší obce. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkové počtu 1+7. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem potvrzen požár komínového tělesa. Požár zlikvidován pomocí kominického nářadí. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa.

3. Požár Nový Bor 14.1.2013

Dnes v 16:10 byla naše jednotka vyslána na požár truhlárny do Nového Boru, vyhlášen 2. stupeň poplachu. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkové počtu 1+8. Na místě zjištěn rozsáhlý požár vícepodlažní budovy truhlárny. Naše jednotka prováděla hasební práce v DT vně i uvnitř budovy, dohašovací práce s pomocí termokamery, rozebírání zasažené konstrukce budovy, dodávku vody a čerpání vody z potoku Sporka. V cca 19:30 rozhodl velitel zásahu o snížení počtu zasahujících jednotek, následně jsme se vrátili zpět na základnu a připravili techniku k dalšímu zásahu. Na místě zásahu společně s HZSLK Česká Lípa, JSDHO Nový Bor, JSDHO Cvikov a JSDHO Sloup v Čechách.

2. Požár Slunečná 12.1.2013

Dnes ve 21:11 byla naše jednotka vyslána na požár do obce Slunečná. Na místo zásahu vysláni CAS 32 T-815 a VA Toyota Hilux v celkové počtu 1+8. Na místě zásahu zjištěn požár srubu ve IV. fázi. Vzhledem k nepřístupnosti terénu povolána CAS 16 Praga V3S místní jedntoky Slunečná, která byla doplňována vodou ze Žandovské a poté z naší CAS. Velitel zásahu rozhodl o návratu jednotek zpět na základny a na místě na likvidační práce ponechal pouze naší jednotku a jednotku Slunečná. Po úplné likvidaci jsme se vrátili cca ve 23:55 zpět na základnu a připravili techniku k dalšímu výjezdu. Na místě zásahu společně HZSLK Česká Lípa, JSDHO Kamenický Šenov, JSDHO Volfartice, JSDHO Slunečná a JSDHO Žandov.

1. Technická pomoc Skalice u České Lípy 6.1.2013

Dnes byla naše jednotka vyslána na otevření uzavřených prostor rodinného domu do spodní části naší obce. Na místo zásahu vyslán VA Toyota Hilux v počtu 1+4. Na místo zásahu dorazila naše jednotka jako první, byla provedena obhlídka objektu rodinného a následně násilné vniknutí do prostor rodinného domu. Postižená osoba nalezena hned za vstupními dveřmi, přivědomí a komunikující. Postupně na místo zásahu dorazili PČR, HZSLK Česká Lípa a RZS Česká Lípa. Osoba předána RZS, proveden úklid materiálu a místa zásahu. Po předání místa zásahu PČR se jednotka vrátila bez zranění na základnu.

Napsat komentář