Výjezdy 2017

19. – 27. Technická pomoc Skalice u České Lípy 29.10.2017

Naše jednotka zasahovala během dne celkem u devíti událostí na katastru obce Skalice u České Lípy. Jednalo se ve všech případech o technickou pomoc různých typů – utržené plechy ze střech, popadané stromy na místní komunikace, dráty telefoního vedení a na silnici I/9. Jednotka zasahovala technikou CAS 20 T-815, CAS 32 T-815 a VEA Toyota Hilux v celkovém počtu 12 členů.

18. Planý poplach Skalice u České Lípy 5.10.2017

Po návratu na základnu byla naše jednotka opět vyslána na technickou pomoc – strom přes komunikaci na silnici Skalice u České Lípy – Pihel. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Jednotka provedla kontrolu silnice až po hlavní silnici do obce Pihel, ale žádný strom přes komunikaci nenalezla. Proto byl zásah překlasifikován jako planý a jednotka se vrátila zpět na základnu.

17. Technická pomoc Skalice u České Lípy 5.10.2017

Dnes večer byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – strom přes komunikaci na silnici Skalice u České Lípy – Pihel. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu zjištěn strom přes celou šíři silnice. Jednotka provedla nasvícení místa zásahu, následně rozřezání a odklizení stromu mimo silnici. Na závěr provedeno zametení silnice, sbalení materiálu a návrat na základnu.

16. Požár Skalice u České Lípy 26.9.2017

Dnes odpoledne byl na naší ohlašovnu požárů nahlášen požár kontejneru na papír před Obecním úřadem. jednotka na místo zásahu vyjela v počtu 1+3 s CAS 20 T-815. Na místě zásahu provedeno uhašení kontejneru pomocí vysokotlakého proudu. Následně proveden úklid plastového odpadu z kontejneru na plasty, který odtáhli občané a velitel jednotky mimo oblast zasaženou požárem před naším příjezdem. Na místě zásahu PČR a vyšetřovatel požárů, jednotka se vrátila zpět na základnu.

15. Technická pomoc Častolovice 25.9.2017

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – strom přes komunikaci na silnici ze Skalice u České Lípy směrem na Častolovice. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Jednotka provedla kontrolu silnice od Skalice směr Častolovice a žádný strom přes komunikaci nenašla. V obci Častolovice se setkala s jednotkou HZSLK Česká Lípa, která zde odstranila pouze spadlou větev na okraji komunikace. Následně rozhodl VZ o návratu jednotek na základny.

14. Taktické cvičení Cvikov Naděje 12.9.2017

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár lesa – taktické cvičení do obce Naděje. Na místo vyjela CAS 32 T-815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zásahu již přítomno několik jednotek. Naše jednotka pomohla s rozvinutím dopravního vedení a útočných proudů, vyprazdnila vodu z CAS a odjela na čerpací stanoviště, kde pomohla s ustavením čerpadla Somati. Následně naše jednotka po celou dobu cvičení prováděla kyvadlovou dopravu vody. Po ukončení a vyhodnocení cvičení se jednotka vrátila zpět na základnu.

13. Hospodářská činnost pro obec 6.9.2017

Dnes navečer vyjela naše jednotka k hospodářské činnosti pro obec a to likvidaci sršního hnízda na obecním domě. Na místo vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místě zásahu průzkumem zjištěno sršní hnízdo v nepřístupném prostoru mezi střechou a stropem podkrovního bytu. Proto byl pouze nasypán chemický přípravek k likvidaci sršního hnízda do vletového otvoru pod střechou z nastavovacího žebříku. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

12. Požár Slunečná 22.6.2017

Dnes od poledne byla naše jednotka vyslána na požár krmelce a přilehlého lesního porostu do katastru obce Slunečná. Na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3 a VEA Toyota Hilux v počtu 1+2. Po příjezdu zjištěno, že již zasahuje HZSLK Česká Lípa a místní jednotka. Jednotka vytvořila druhý útočný proud od rozdělovače a zahájila doplňování vody do CAS HZS. Na místo zásahu dorazila jednotka Volfartice. Provedena společná lokalizace a likvidace požáru a následně se jednotky vrátily zpět na základnu. Naše jednotka ještě provedla doplnění CAS na požární nádrži v obci Slunečná.

11. Požár Okrouhlá 10.6.2017
Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár travního porostu do obce Okrouhlá na místo zásahu vyslána CAS 32 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu zjištěn požár travního porostu na ploše cca 60x20m. Jednotka provedla natažení dopravního vedení a dvou útočných proudů C od rozdělovače. Provedeno uhašení plamenného hoření na okrajích požářiště. Na místě zásahu PČR, jednotka Nový Bor a HZSLK Česká Lípa. Plocha celého požářiště byla prolita, následně sbalení materiálu a návrat na základnu s doplněním vody do CAS.

10. Požár Okrouhlá 9.6.2017
Jednotka na místo zásahu bohužel nevyjela, při výjezdu nebyl přítomen strojník.

9. Technická pomoc Skalice u České Lípy 31.5.2017

Dnes v noci byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – strom přes komunikaci ve Svobodné vsi. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Na místě zásahu zjištěna koruna stromu přes komunikaci, silnice neprůjezdná. Jednotka provedla nasvícení místa zásahu, následně rozřezání a odklizení koruny stromu mimo komunikaci. Na závěr provedeno zametení komunikace, sbalení materiálu a návrat na základnu.

8. Požár Česká Lípa 29.5.2017

Dnes ráno byla naše jednotka vyslána na požár do České Lípy. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místě průzkumem zjištěno, že již zasahují všechny složky IZS. Naše jednotka byla ustavena do zálohy na místě události. Později rozhodnuto velitelem zásahu o návratu jednotek zpět na své základny.

7. Únik ropných látek na komunikaci Skalice u České Lípy 25.3.2017

Dnes před polednem byla naše jednotka vyslána na únik ropných látek na komunikaci v naší obci. Na místo zásahu vyjeli CAS 20 T-815 v počtu 1+4 a VEA Toyota Hilux v počtu 1+1. Na místě zásahu zjištěn únik ropných látek na komunikace v délce cca 500 m. Jednotka provedla zasypání ropní látky sorbentem a přes operační středisko na místo zásahu povolala správce komunikace. Zásah ukončen a návrta jednotky zpět na základnu.

6. Transport zraněné osoby Skalice u České Lípy 23.3.2017

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na transport zraněné osoby na Chotovický kopec. Na místo zásahu vyjel VEA Toyota Hilux v počtu 1+2. Při příjezdu na místo zásahu prováděli ZZS a HZSLK Česká Lípa ošetření zraněné osoby. Místo zásahu bylo přístupné pouze pro VEA , na který byla zraněná osoba společně naložena a trasportována k vozu ZZS. Zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.

5. Technická pomoc Okrouhlá 15.3.2017

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc na silnici I/13 do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Na místě zásahu průzkumem zjištěn prasklý smrk ze dne 5.3.2017. VZ rozhodl o nezasahování jednotek a jednotky se proto vrátily zpět na základny.

4. Taktické cvičení Skalice u České Lípy 11.3.2017

Dnes dopoledne byla naše jednotka vyslána na požár OA na prostranství u kostela v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5 a CAS 32 T-815 v počtu 1+1. Průzkumem na místě zásahu zjištěn rozvinutý požár OA a že se jedná o TC naší jednotky. Jednotka provedla hašení pomocí dvou útočných proudů C za použití tuhého smáčedla v DT z CAS 20 a doplňování vody z CAS 32. Po ukončení zásahu, vyhodnocení cvičení a sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu

3. Technická pomoc Okrouhlá 11.3.2017

Dnes odpoledne byla naše jednotla vyslána na technickou pomoc – strom hrozící pádem na komununikaci na silnici I/13 do obce Okrouhlá. Na místo zásahu vyjela CAS 20 T-815 v počtu 1+4. Na místě zásahu přítomna PČR. VZ rozhodl, že bezprostřední pád nehrozí, srtom odstraní LESY ČR a jednotky se proto vrátily zpět na základny.

2. Technická pomoc Skalice u České Lípy 28.2.2017

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – otevření bytu v naší obci. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Při příjezdu na místo zásahu již byla přítomna ZZS a PČR. Dále zjištěno, že byt je již otevřen pracovníkem OÚ. Dále nebyla jednotka na místě zásahu potřeba proto se společně s jednotkou HZSLK Česká Lípa vrátila zpět na základnu.

1. Technická pomoc Skalice u České Lípy 10.1.2017

Dnes odpoledne byla naše jednotka vyslána na technickou pomoc – odtsranění rampouchů z budovy školní jídelny nad chodníkem. Na místo zásahu vyslána CAS 20 T-815 v počtu 1+5. Na místě zásahu jednotka provedla schození rampouchů pomocí trhacího háku. Poté sbalení materiálu a návrat na základnu.