Novinky

25. listopadu 2021 – Z důvodu vládních restrikcí vůči pandemii Covid-19 je tradiční mikulášská nadílka ZRUŠENA

 

10. listopadu 2021 – Pozvánka na tradiční mikulášskou nadílku 

22. října 2021 – S podporou Dotačního fondu Libereckého kraje z oblasti Požární ochrana a prevence kriminality jsme provedli pravidelnou 5-ti letou revizi dýchací techniky. Děkujeme Libereckému kraji za podporu naší jednotky.

 
Díky.

9. září 2021 – Obec Skalice u České Lípy nám s podporou Dotačního fondu Libereckého kraje z oblasti Požární ochrana a prevence kriminality pořídila nové přetlakové dýchací přístroje, které nahradí dosluhují přístroje Saturn. Děkujeme jak obci, tak Libereckému kraji za tento předčasný dárek k Vánocům.

Díky moc

 

12. října – v květnu v roce 2017 nám pan Jirásek se Svoru daroval motorovou stříkačku Flader Siegerin TS4 z roku 1931. V letošní roce v květnu jsme se pustili do její rekonstrukce. Nyní nám již chybí pouze opatřit ji příslušnými nápisy.

Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat jak panu Jiráskovi ze Svoru za darování stříkačky, tak firmě Sauer Žandov a.s. za tryskání a lakování dílu, tak i všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.

17. září – z důvodu zhoršené situace ohledně Covid-19 se ruší pálení čarodějnic 


26. září – Pozvánka na tradiční čarodějnice v netradičním čase 


27. dubna – Důležitá informace pro naše spoluobčany

Začínají nám volat ohledně plnění bazénů a ohlašování pálení. Tak vodu do bazénu nevozíme ani zadarmo ani za poplatek. Pálení nehlaste nám, ale buďto na https://paleni.izscr.cz/  nebo na 950 471 111. Děkujeme za pochopení.

4. dubna – Vzhledem k opatřením s COVID-19 jsme nuceni náš ples oficiálně zrušit. Moc nás to mrzí a doufáme, že nám udržíte přízeň a sejdeme na plese v roce 2021. Peníze za vstupné vám budou vráceny proti vstupenkám po dohodě na tel. č.: 723 061 911. Přejeme vám všem hodně zdraví.

10. března – Vzhledem k zákazu kulturních akcí nad 100 lidí s souvislosti s korona virem  přesouváme náš ples, který se měl konat tuto sobotu 14.3.2020 od 20:00 na. 8.5.2020 od 20:00

Další informace upřesníme na našich webových stránkách a na facebooku.
 

20. února – Pozvánka na tradiční Hasičský ples


20. února – Pozvánka na tradiční Hasičské slavnosti v Litoměřicích


11. prosince – Pozvánka na tradiční novoroční ohňostroj

7. listopadu – Pozvánka na tradiční Mikulášskou nadílku na netradičním místě ve skalickém parku a nabídka čertu, Mikuláše přímo u Vás doma

22. zaří – sobotu 14.9.2019 proběhl již čtvrtý ročník nočních závodů v požárním útoku – SKALICKÁ SOVA. Závodů se zúčastnilo celkem 15 družstev v kategoriích muži a ženy. Hlavního závodu o Skalickou sovu se zúčastnili tři nejlepší družstva z obou kategorií a vyhrálo ji družstvo z Krompachu. Děkujeme všem co dorazili a vydrželi s námi i přes chladné počasí až do konce. Tak zase za rok ve Skalici.

Kategorie muži:
1. Skalice u České Lípy
2. Krompach
3. Česká Lípa
Kategorie ženy:
1. Horní Libchava
2. Česká Lípa
3. Krompach

 

 

29. srpna –  dne 14. září se koná již tradiční noční závod v požárním útoku

10. srpna – z dotačního programu Libereckého kraje – 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme úspěšně zrealizovali projekt „Pořízení věcných prostředků PO“. Program podpořil pořízení věcných prostředků a to mikrofonů k ručním radiostanicím, programu D, výjezdového tabletu a průmyslového vysavače.Děkujeme Libereckému kraji za podporu.

6. července – v sobotu 29.6.2019 jsme oslavili 150 let od založení hasičů ve Skalici u České Lípy. Oslavit s námi společně přišli naši sousedé a spoluobčané, vyznamní hosté, hasiči z okolí i ze vzdálenejší koutů naší vlasti za což jim moc děkujeme. Zároveň musíme poděkovat našim pradědům a praotcům, kteří hasiče ve Skalici založili a všem dalším, kteří se celá desetiletí starali, aby hasiči ve Skalici dál fungovali.

Na závěr děkujeme Obci Skalice u České Lípy a Evropské unii za finační podporu na pořádání oslav a znovu Obci Skalice u České Lípy a sponzorům za pořízení nového praporu.

 

27. června – Jak jistě víte, již tuto sobotu nás čekají oslavy 150 let od založení. Oslavy jsou podpořeny finačními prostředky od Obce Skalice u České Lípy a Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regiální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svoboným státem Sasko 2014 – 2020. Dále musíme poděkovat všech spoznzorum, kteří podpořili nákup nového praporu pro náš sbor.

28. května – letošní  rok  slavíme  150  let  vzniku  sboru  dobrovolných  hasičů

8. dubna – pozvánka na tradiční pálení čarodějnic u hasičárny

22. března – pozvánka na dětskou maškarní show

12. ledna – pozvánka na tradiční hasičský a pyžamový ples

9. prosince –  dne 1. prosince 2018 se konala pro děti Mikulášská nadílka. Na sále místní restaurace se sešlo spousta děti, které si zasoutěžili v různých disciplínách, odnesli si spoustu sladkosti. Přišel se za nimi opět po roce podívat i sám kníže pekel Lucifer. 

10. října – Z dotační programu Libereckého kraje –1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme úspěšně zrealizovali projekt „Pořízení věcných prostředků PO“. Program podpořil pořízení věcných prostředků a to ruční digitální radiostanice MATRA včetně příslušenství, posypového vozíku na sorbent, zastavovacích terčů a lana.

Děkujeme Libereckému kraji za podporu.

26. září – Z dotační programu Libereckého kraje –1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme úspěšně zrealizovali projekt „Obnova osobních ochranných prostředků PO“. Program podpořil obnovu ochranných prostředků hasičů jako jsou nomexové kukly, zásahové přilby, zásahová obuv, svítilny a reflexní vesty, které již byly na hranici životnosti.

Děkujeme Libereckému kraji za podporu.
 
 

7. června – poděkování za účast při zásahu na velký  požár lesa

22. května – pozvánka na 3. ročník Skalické sovy – hasičské závody 

29. března – nabídka k prodeji hasičského vozu

 

23. října – V sobotu 21.10.2017 jsme se zúčastnili každoročního cvičení v rámci projektu „Hasiči společně proti živlům“ společně s hasiči z Chrastavy a Bertsdorf-Hörnitz. Tentokrát se cvičení konalo v Německém Bertsdorf-Hörnitz. Na místě nás čekalo velmi pečlivě připravené cvičení na objekt tamní základní školy se simulovaným požárem kotelny ve sklepě a evakuací vrchních pater školy. Naším úkolem byla evakuace osob a likvidace požáru v přízemí školy, předání osob Německému červenému kříži a záchrana zraněných Německých kolegů z prostoru kotelny ve sklepě. Po celou akci pro nás bylo připraveno pohoštění a na závěr bylo provedeno vyhodnocení celé akce veliteli ze všech partnerských obcí.

 

13. října – Z dotační programu Libereckého kraje – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme úspěšně zrealizovali projekt „Obnova osobních ochranných prostředků PO“. Program podpořil obnovu ochranných prostředků hasičů jako jsou zásahové komplety, zásahové přilby, zásahová obuv, svítilny a reflexní vesty, které již byly na hranici životnosti.

1. září – Z dotační programu Libereckého kraje – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme úspěšně zrealizovali projekt „Oprava vnějších částí hasičské zbrojnice“. Program podpořil nátěr plechové pozinkové střechy garáže, osazení reflektorů nad vjezdová vrata a výměnu vstupních dveří.

 

Děkujeme Libereckému kraji za podporu.

2. srpna – Z dotační programu Liberecké kraje – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje jsme úspěšně zrealizovali projekt „Revize dýchacích přístrojů a tlakových lahví“. Program podpořil pravidelnou pětiletou revizi dýchacích přístrojů.

Děkujeme Libereckému kraji za podporu.
 

26. června –  v sobotu 24. června jsme zorganizovali druhý ročník hasičských závodů SKALICKÁ SOVA. Oproti prvnímu ročníku se nám navýšil počet družtev na dvojnásobek na rovných 14. Soutěž probíhala na jedno kolo v disciplíně požární útok a poté nejlepší tři mužská a tři ženská družstva měla možnost zaběhnout ješte jedno kolo o putovní pohár. Vitězem po prvním kole v mužské kategorii se stala SDH Lvová a v ženách SDH Česká Lípa ,,II“. V dodatečním kole zvítězil SDH Krompach a stal se absolutním vítězem druhého ročníku SKALICKÁ SOVA. Děkujeme Všem zúčastněným sborům a těšíme se na další ročník. Zde je odkaz na fotky a celkové výsledky.

4. května – pozvánku na hasičské slavnosti v Litoměřicích 

12. dubna – tradiční pálení čarodějnic 

 

2. ledna – V podvečer Nového roku jsme se orginazačně a jako požární dohled zúčastnili ohnostroje a lampiónového průvodu v centru naší obce. Děkujeme za pomoc našim kolegům z okolních sborů a to z České Lípy, Kamenického Šenova a Sloupu v Čechách. Velmi nás potěšila velká účast a této tradiční akci ve Skalici u České Lípy.

img_1299img_1301img_1300img_1297img_1296img_1303img_1298img_1302img_1295

13. prosince – V letošním roce jsme byli úspěšní v Dotačním fondu Libereckého kraje – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a za jeho přispění jsme zrealizovali dva projekty:

Obnova osobních ochranných prostředků PO, kde jsme pořídili 4ks zásahových kompletů, 4ks zásahové obuvi a 1ks zásahové přilby.
Revize dýchacích přístrojů a tlakových lahví, při které jsme provedli pětiletou revizi 4ks přetlakových dýchacích přístrojů PLUTO.
Děkujeme tedy Libereckému kraji za podporu a tím i zlepšení naší vybavenosti.

JSDH Skalice u České Lípy

12. prosince – V neděli 4.12.2016 proběhla tradiční Mikulášská nadílka ve spolupráci Sbor dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy, Obec Skalice u České Lípy a Spolek přátel Skalice. Dětem jsme přichystali společně s paní Krenickou soutěže, za které je čekaly sladké odměny. Na závěr bylo tradiční rozebrání čertovského kolečka. Za fotografie děkuje panu Linhartovi.

img_1228 img_1229 img_1230 img_1231 img_1232

25. řijna – V sobotu 22.10.2016 se nositelé dýchací techniky naší jednotky zúčastnili výcviku na polygonu v České Kamenici. Polygon simuluje vyhledávání osob v členitých prostorech bytu, diskotéky, sklepních prostorech. Výcvik se nám velmi líbil a děkuje všem pořadatelům výcviku.

20161022_093016 20161022_093036

16. října – Dne 15. řijna probehlo v Chrastavě prověřovací cvičení. Podrobnosti naleznete v záležce ostatní akce.

21. září  – „Monitorovací výbor v Novém Oldřichově 12.9.2016“

V pondělí 12.9.2016 v Novém Oldřichově proběhlo setkání monitorovacího výboru Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 a také Saské rozvojové banky. Společně s hasiči z Chrastavy, Nového Boru, Hrádku nad Nisou a Jablonného v Podještědí jsme připravili ukázku hasičské techniky pořízené v minulém období 2007 – 2013. Za Skalici u České Lípy to byla technika VEA Toyota Hilux a CAS 20 T-815.

160912-028_www

19. září – „Svatba našeho kolegy 3.9.2016“
V sobotu 3.9.2016 se náš další kolega a kamarád Honza Dvořák ženil. Samozřejmě, že jsme u jeho životní události nemohli chybět. Přejeme oběma hodně štěstí.

mh-43 mh-65 mh-132 mh-158

28. července – „Návštěva příměstkého tábora“

Ve čtvrtek 28.7.2016 dopoledne jsme navštívili příměstký tábor v naší obci s CAS20 T-815 a VEA Toyota Hilux. S dětmi jsme si povídali o naší práci, ukázali naší techniku a samozřejmě si děti vše vyzkoušeli.

IMG_1746 IMG_1747 IMG_1761 IMG_1765 IMG_1784

28. července – „Svatba našeho kolegy 9.7.2016“

V sobotu 9.7.2016 se náš kolega a kamarád Martin Pohorský oženil. Tak jsme ho na tu jeho životní událost odvezli a pěkně jsme mu zahoukali. Přejeme oběma hodně štěstí.

IMG_1716 IMG_1725 IMG_1726 IMG_1742

23. června –   všechny Vás zveme na hasičské závody v požárním útoku konané v sobotu 25. 6. 2016, předpokládany start závodu 22:00.

13495577_1102924113106423_1260163129754094702_o

20. června – v sobotu 18.6.2016 jsme se zúčastnili dne pro zaměstnance a jejich rodiny ve firmě DS Smith Packaging, kde jsme zajišťovali požární dozor, pomáhali s ukázkou mladých hasičů z České Lípy a s hasiči ze Zákup jsme vytvořili dětem pěnu. Samozřejmě po celou byla možnost si prohlédnout naší CAS 20 T-815.

20160618_104415 20160618_132442 20160618_132425

19. června – v pátek 17.6.2016 jsme se zúčastnili dětského dnu na Polevsku, kde si děti mohli prohlédnout naší CAS 20 T-815

20160617_183710 20160617_182811 20160617_182754

13. června – ve dnech 10. – 12. 6. jsme se podíleli na orginazaci krajských závodů dětí v Zákupech a to navážením vody pro požární útok pomocí CAS 32 T-815 společně hasiči ze Sloupu v Čechách.

image image image image

24. května – dne 25. června pořádáme noční hasičské závody. Podrobnosti a propozice najdete ZDE. Propozice_soutěž_Skalice

27. března – Dne 26. března se konal tradiční hasičský ples. Podrobnosti najdete v sekci Ostatní akce.

6. února – Dnes se naši členové zúčastnili branného závodu v Novém Oldřichově a odborné připravy – práce s motorovou pilou. Podrobnosti a fotky najdete v záložce Ostatní akce.

5. září – video z dětské hasičské fontány najdete na stránce multimedia/video

25. června – fotky z Hasičských slavností ve Skalici najdete na stánce fotogalerie/ostatní akce

MKP_0217 MKP_0218

8. června – fotky z Hasičských slavnosti najdete na stránce fotogalerie/ostatní akce

6. června – tento víkend trávíme v Litoměřicich na hasičkých slavnostech, zde máte malou malou ukázku.

IMG_0188 IMG_0189 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192

10. května – dne 6. a 7. 6. 2014 se uskuteční v Litoměřicích Hasičské slavnosti, které byli přesunuty z loňského roku, kvůli ničivým povodním, na rok letošní a zúčastní se jich také naše jednotka. Vystavovat budeme Tatru 805, Toyotu Hilux, Pragu V3S, ale především nový cisternový automobil Tatru 815 Terno 1.

26. ledna – na 21. června 2014 připravujeme hasičské slavnosti ke 145. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Skalici u České Lípy. Součástí oslav bude spanilá jízda pro hasičské leštěnky a miláčky všeho druhu délky cca 20 km
Celý program bude upřesněn v průběhu měsíce března.

3. ledna – poděkování za hodnotné a potřebné sponzorské dary pro naší jednotku

Snímek2          Snímek1 

2. ledna – celkem jsme v roce 2013 byli vysláni k 29 zásahům. Z toho bylo 12 požáru, 13 technické pomoci a 4 dopravní nehody.

—————————————————————————————————————————–

13. listopadu – v sobotu 16. listopadu se zúčastní naše jednotka dalšího prověřovacího cvičení se sbory, které jsou zařazeny do projektu Cil3/Ziel3. Tentokrát se bude konat u německých kolegu v Bertsdorf – Hörnitz.

27. října – aktualizovaná záložka Multimedia

24. října – v sobotu 19. října proběhlo ve Skalici u České Lípy prověřovací cvičení jednotek sborů zařazené do projektu Cil3/Ziel3. Video naleznete v Multimedia/Video

17. října – v sobotu 19. října nás čeká další prověřovací cvičení se sbory, které jsou zařazeny do projektu Cil3/Ziel3. Cvičení se zúčastní naše jednotka, JSDHO Chrastava a JSDHO Bertsdorf – Hörnitz a bude se konat ve Skalici u České Lípy

13. října – dne 21. záři jsem se účastnili cvičení sborů, které jsou zařazeny do projektu Cil3/Ziel3. Video naleznete v Multimedia/Video

21. září – dne 15. záři se konal na letišti u České Lípy den složek Integrovaného záchraného systému Libereckého kraje a naše jednotka se také účastnila. Foto z akce naleznete ve multimedia/fotogalerii/ostatní akce.

17. července – aktualizovaná stránka FOTOGALERIE

16. července – zaučování členů jednotky s novou cisternou

20130703_171308 20130703_171336 20130703_171406 20130703_171411 20130703_171429 20130703_171453 20130703_171506

30. čevna – v pátek 28. června jsem oficiálně otevřeli zrekonstruovanou hasičkou zbrojnici a oficiálně převzali nový cisternový automobil Tatra 815 CAS 20. Video a fotky z předání zde.

14. června –  6. den povodní

IMG_1272 IMG_1270 IMG_1263 IMG_1261 IMG_1260 IMG_1253 IMG_1250 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1247 IMG_1249 IMG_1245 IMG_1246

14. června – v sobotu 8. června jsem vyjeli na pomoc při odklizení povodních do obce Křešice u Litoměřic.

IMG_1259 IMG_1258 IMG_1257 IMG_1256 IMG_1255 IMG_1254

30. května – byly přidány fotky v záložce fotogalerie/rtechnika

29. května – pár fotek ze skoro již hotové rekonstrukce naší hasičské zbrojnice

IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0011 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019

2. května – „Přivezli jsme si novou cisternu, více 28.6.2013“

Snímek 019

18. dubna 2013 – pár fotek z rekonstrukce naší hasičské zbrojnice

IMAG0049 IMAG0043 IMAG0044 IMAG0046 IMAG0048

17. dubna 2013 – Hasičské slavnosti Litoměřice 2013

Podrobnosti najdete v sekci ostatní akce.

Plakát HS2013_česky_final

1. dubna 2013 – vyrábí se nám nová Tatra 815.Barevné provedení CAS

11. března 2013 – doplněna stránka fotogalerie

10. března 2013 – byly spuštěny nové webové stránky

Napsat komentář